Chemia prepratów fryzjerskich i ich działanie na włosy oraz bezpieczeństwo i higiena pracy w zawodzie fryzjer

Opublikowany

Zeszyt ćwiczeń do nauki przedmiotów dla szkół o profilu fryzjerskim.Spis treści:– Chemia preparatów fryzjerskich i ich działanie na włosy– Bezpieczeństwo i higiena pracy w zawodzie fryzjerI. Higiena i jej aspektyII. Kształtowanie higieny osobistej i społecznejIII.Anatomia i fizjologia człowieka w pracy fryzjeraIV. SkóraV. WłosyVI. Podstawy żywienia – dietetykaVII.zagrożenia w salonie fryzjerskimVIII.Bezpieczeństwo środowiska pracy

Organizacja pracy biurowej. Podręcznik + CD

Opublikowany

Podręcznik jest przeznaczony dla młodzieży techników i szkół policealnych o profilu technik administracji. Omówiono w nim następujące zagadnienia:* charakterystyka pracy biurowej;* przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy;* zarządzanie biurem;* redagowanie pism;* organizacja obiegu korespondencji;* korespondencja służbowa (w pięciu językach);* organizacja spotkań służbowych;* obsługa interesantów i udzielanie informacji;* działanie PR w biurze. Cennym uzupełnieniem treści nauczania są … Czytaj dalej Organizacja pracy biurowej. Podręcznik + CD

Marketing usług hotelarskich. Podręcznik

Opublikowany

Podręcznik został napisany zgodnie z obowiązującą podstawą programową dla zawodu technik hotelarstwa i szkół policealnych kształcących w zawodzie technik hotelarstwa. Treści zawarte w podręczniku oraz pytania i ćwiczenia umożliwiające uczniom sprawdzanie stopnia opanowania wiedzy są zgodne ze standardami wymagań egzaminacyjnych dla zawodu technik hotelarstwa. Rozdział pierwszy zawiera zagadnienia związane z istotą marketingu, pokazuje kierunki ewolucji … Czytaj dalej Marketing usług hotelarskich. Podręcznik

Rachunkowość handlowa. Podręcznik. Część 2

Opublikowany

Podręcznik Rachunkowość handlowa. Część 2 jest przeznaczony do nauczania podstaw rachunkowości handlowej dla uczniów technikum handlowego i słuchaczy szkół. Forma i układ książki jest dostosowana do obowiązującej podstawy programowej, jak też programu nauczania w technikach handlowych. Książka stanowi kompleksowe ujęcie problematyki związanej z podstawami rachunkowości handlowej i obejmuje pięć podstawowych działów: – aktywa trwałe,– aktywa … Czytaj dalej Rachunkowość handlowa. Podręcznik. Część 2

Rachunkowość handlowa. Podręcznik. Część 3

Opublikowany

Podręcznik Rachunkowość handlowa. Część 3 jest przeznaczony do nauczania podstaw rachunkowości handlowej dla uczniów technikum handlowego i słuchaczy szkół policealnych. Książka stanowi kompleksowe ujęcie problematyki związanej z podstawami rachunkowości handlowej i obejmuje dziesięć podstawowych działów:* koszty handlowe,* charakterystyka, podział i ewidencja kapitałów (funduszy),* zobowiązania i rezerwy na zobowiązania,* przychody operacyjne, koszty operacyjne oraz wyniki nadzwyczajne,* … Czytaj dalej Rachunkowość handlowa. Podręcznik. Część 3

Makijaż

Opublikowany

Książkę tę polecamy przede wszystkim osobom kształcącym się w zawodzie technik usług kosmetycznych, a także wszystkim paniom, które chciałyby poznać tajniki wykonywania makijażu w zależności od typu urody i okazji.Autorka udziela wielu rad, wskazówek i ostrzega, zwłaszcza nieprofesjonalistów, przed popełnieniem często zdarzających się błędów.Książka jest bogato ilustrowana fotografiami i rysunkami.W książce omówiono:* przybory do makijażu;* … Czytaj dalej Makijaż

Bukieciarstwo i dekoracje roślinne, podręcznik

Opublikowany

Pierwszy polski podręcznik adresowany do nauczycieli i uczniów szkół ogrodniczych. którzy w programie nauczania mają zajęcia z bukieciarstwa. Podręcznik w sposób przystępny i zrozumiały prezentuje wiadomości z teorii florystyki. Zawiera wiele praktycznych wskazówek, dotyczących aranżacji roślinnych oraz zasad postępowania z roślinami, a więc przyda się także osobom pracującym w kwiaciarni. Z wiedzy w nim zawartej … Czytaj dalej Bukieciarstwo i dekoracje roślinne, podręcznik

Technologia, Instalacje sanitarne, część 2, WSiP

Opublikowany

Podręcznik do nauki przedmiotu technologie instalacyjne, dla uczniów szkoły zasadniczej, zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych.Omówiono w nim źródła ciepła, sieci i węzły ciepłownicze, instalacje centralnego ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji oraz instalacje specjalne.

Egzamin zawodowy. Testy i zadania z rozwiązaniami. Technik elektryk

Opublikowany

Zadania egzaminacyjne opracowane zgodnie ze standardem wymagań egzaminacyjnych dla zawodu technik elektryk i strukturą zewnętrznego egzaminu zawodowego. Zadania nie były standaryzowane.Publikacja zawiera 5 zestawów egzaminacyjnych. Każdy zestaw ma 50 zadań testowych z zakresu wymaganego dla zawodu, 20 zadań testowych z zakresu wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą oraz 1 zadanie praktyczne. W … Czytaj dalej Egzamin zawodowy. Testy i zadania z rozwiązaniami. Technik elektryk

Rachunkowość przedsiębiorcy, podręcznik, WSiP

Opublikowany

Podręcznik do przedmiotu "Rachunkowość przedsiębiorstw" dla zawodów: technik ekonomista i technik handlowiec. Zawiera wiadomości dotyczące organizacji rachunkowości, ewidencji majątku obrotowego, trwałego, kapitałów, kosztów, kalkulacji inwentaryzacji oraz ustalania i podziału wyniku finansowego, a także sprawozdawczości i jej analizy w firmach prowadzących wszelką działalność gospodarczą (produkcyjną, handlową lub usługową). Przykłady z rozwiązaniami i ćwiczenia pozwalają na utrwalenie … Czytaj dalej Rachunkowość przedsiębiorcy, podręcznik, WSiP