Chemia prepratów fryzjerskich i ich działanie na włosy oraz bezpieczeństwo i higiena pracy w zawodzie fryzjer

Opublikowany

Zeszyt ćwiczeń do nauki przedmiotów dla szkół o profilu fryzjerskim.Spis treści:– Chemia preparatów fryzjerskich i ich działanie na włosy– Bezpieczeństwo i higiena pracy w zawodzie fryzjerI. Higiena i jej aspektyII. Kształtowanie higieny osobistej i społecznejIII.Anatomia i fizjologia człowieka w pracy fryzjeraIV. SkóraV. WłosyVI. Podstawy żywienia – dietetykaVII.zagrożenia w salonie fryzjerskimVIII.Bezpieczeństwo środowiska pracy

Organizacja pracy biurowej. Podręcznik + CD

Opublikowany

Podręcznik jest przeznaczony dla młodzieży techników i szkół policealnych o profilu technik administracji. Omówiono w nim następujące zagadnienia:* charakterystyka pracy biurowej;* przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy;* zarządzanie biurem;* redagowanie pism;* organizacja obiegu korespondencji;* korespondencja służbowa (w pięciu językach);* organizacja spotkań służbowych;* obsługa interesantów i udzielanie informacji;* działanie PR w biurze. Cennym uzupełnieniem treści nauczania są … Czytaj dalej Organizacja pracy biurowej. Podręcznik + CD

Marketing usług hotelarskich. Podręcznik

Opublikowany

Podręcznik został napisany zgodnie z obowiązującą podstawą programową dla zawodu technik hotelarstwa i szkół policealnych kształcących w zawodzie technik hotelarstwa. Treści zawarte w podręczniku oraz pytania i ćwiczenia umożliwiające uczniom sprawdzanie stopnia opanowania wiedzy są zgodne ze standardami wymagań egzaminacyjnych dla zawodu technik hotelarstwa. Rozdział pierwszy zawiera zagadnienia związane z istotą marketingu, pokazuje kierunki ewolucji … Czytaj dalej Marketing usług hotelarskich. Podręcznik

Rachunkowość handlowa. Podręcznik. Część 2

Opublikowany

Podręcznik Rachunkowość handlowa. Część 2 jest przeznaczony do nauczania podstaw rachunkowości handlowej dla uczniów technikum handlowego i słuchaczy szkół. Forma i układ książki jest dostosowana do obowiązującej podstawy programowej, jak też programu nauczania w technikach handlowych. Książka stanowi kompleksowe ujęcie problematyki związanej z podstawami rachunkowości handlowej i obejmuje pięć podstawowych działów: – aktywa trwałe,– aktywa … Czytaj dalej Rachunkowość handlowa. Podręcznik. Część 2

Rachunkowość handlowa. Podręcznik. Część 3

Opublikowany

Podręcznik Rachunkowość handlowa. Część 3 jest przeznaczony do nauczania podstaw rachunkowości handlowej dla uczniów technikum handlowego i słuchaczy szkół policealnych. Książka stanowi kompleksowe ujęcie problematyki związanej z podstawami rachunkowości handlowej i obejmuje dziesięć podstawowych działów:* koszty handlowe,* charakterystyka, podział i ewidencja kapitałów (funduszy),* zobowiązania i rezerwy na zobowiązania,* przychody operacyjne, koszty operacyjne oraz wyniki nadzwyczajne,* … Czytaj dalej Rachunkowość handlowa. Podręcznik. Część 3

Makijaż

Opublikowany

Książkę tę polecamy przede wszystkim osobom kształcącym się w zawodzie technik usług kosmetycznych, a także wszystkim paniom, które chciałyby poznać tajniki wykonywania makijażu w zależności od typu urody i okazji.Autorka udziela wielu rad, wskazówek i ostrzega, zwłaszcza nieprofesjonalistów, przed popełnieniem często zdarzających się błędów.Książka jest bogato ilustrowana fotografiami i rysunkami.W książce omówiono:* przybory do makijażu;* … Czytaj dalej Makijaż

Bukieciarstwo i dekoracje roślinne, podręcznik

Opublikowany

Pierwszy polski podręcznik adresowany do nauczycieli i uczniów szkół ogrodniczych. którzy w programie nauczania mają zajęcia z bukieciarstwa. Podręcznik w sposób przystępny i zrozumiały prezentuje wiadomości z teorii florystyki. Zawiera wiele praktycznych wskazówek, dotyczących aranżacji roślinnych oraz zasad postępowania z roślinami, a więc przyda się także osobom pracującym w kwiaciarni. Z wiedzy w nim zawartej … Czytaj dalej Bukieciarstwo i dekoracje roślinne, podręcznik

Technologia, Instalacje sanitarne, część 2, WSiP

Opublikowany

Podręcznik do nauki przedmiotu technologie instalacyjne, dla uczniów szkoły zasadniczej, zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych.Omówiono w nim źródła ciepła, sieci i węzły ciepłownicze, instalacje centralnego ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji oraz instalacje specjalne.

Pracowania ekonomiczna, podręcznik, część 2, WSiP

Opublikowany

Podręcznik do przedmiotu pracownia ekonomiczna, opracowany na podstawie programu nauczania dla technika ekonomisty nr 341/[02] MEN/2008.05.20 przeznaczony dla zawodów: technik ekonomista, technik handlowiec i technik rachunkowości.W tej części podręcznika prezentowane są zasady obsługi wybranych programów użytkowych, tj. programu kadrowo-płacowego, magazynowo-sprzedażowego oraz księgowego dla małych i średnich firm na przykładzie systemu InsERT oraz programu Płatnik. Każdy … Czytaj dalej Pracowania ekonomiczna, podręcznik, część 2, WSiP

Upowszechnianie informacji. Część 2 + CD

Opublikowany

Podręcznik jest przeznaczony dla uczniów liceum profilowanego o profilu zarządzanie informacją. Obejmuje zagadnienia dotyczące jednego modułu:* komputerowe przygotowanie publikacji (w programie nauczania jest to moduł: "Komputerowy skład publikacji"). W podręczniku omówiono etapy procesu przygotowania publikacji do druku za pomocą komputera – DTP (DeskTop Publishing) oraz programy i urządzenia stosowane w tym procesie.Dużo uwagi poświęcono procesowi … Czytaj dalej Upowszechnianie informacji. Część 2 + CD