Upowszechnianie informacji. Część 2 + CD

Opublikowany Autor blogksiazki

Podręcznik jest przeznaczony dla uczniów liceum profilowanego o profilu zarządzanie informacją. Obejmuje zagadnienia dotyczące jednego modułu:
* komputerowe przygotowanie publikacji (w programie nauczania jest to moduł: "Komputerowy skład publikacji").

W podręczniku omówiono etapy procesu przygotowania publikacji do druku za pomocą komputera – DTP (DeskTop Publishing) oraz programy i urządzenia stosowane w tym procesie.
Dużo uwagi poświęcono procesowi przygotowania publikacji do ich drukowania technikami druku offsetowego i przede wszystkim – druku cyfrowego. Innego rodzaju publikacje, których opis tworzenia technikami elektronicznymi znajduje się w podręczniku, to: strona HTML oraz publikacja w formacie PDF.

Podręcznikowi towarzyszy płyta CD "Upowszechnianie informacji. Cz. 2. – Materiały uzupełniające".
Na CD znajdują się przykłady, obrazy, klipy audio oraz prezentacje potrzebne do wykonania ćwiczeń i zadań, proponowanych w podręczniku. Pomocnicze programy komputerowe na płycie umożliwiają dokładne i praktyczne poznanie aspektów tworzenia publikacji. Są to Gimp oraz pakiet programów PdfTools – do profesjonalnego przygotowania do druku publikacji realizowanej cyfrowo. Programy te nie mają określonego czasu działania, dlatego można je zainstalować w dowolnej, dogodnej chwili i uruchamiać nieograniczoną liczbę razy.

Przykłady i ćwiczenia obejmują sporządzanie makiety, przygotowanie tekstu i materiału ilustracyjnego oraz łamanie publikacji, a także publikowanie w formatach HTML oraz PDF.