Upowszechnianie informacji. Część 3 + CD

Opublikowany Autor blogksiazki

Podręcznik obejmuje zagadnienia programu nauczania dotyczące modułu: „Aspekty upowszechniania informacji”. W początkowych rozdziałach omówiono polityczno-społeczne znaczenie globalizacji, bazy, dokumenty i serwisy w sieci oraz techniki prezentacji informacji. Następnie przedstawiono systemy nawigacji i komunikacji satelitarnej – GPS i GIS.
Obszernie potraktowano tematykę biznesu elektronicznego – e-marketing, e-commerce, e-banking, e-consulting, e-service, e-learning i in., a także zarobkowania w sieci.

Szczególną uwagę poświęcono bezpieczeństwu w sieci – zachowaniu anonimowości
w Internecie, certyfikatom i podpisom cyfrowym oraz kluczom publicznym i prywatnym. Na zakończenie omówiono różne rodzaje zagrożeń przestępczymi czynami popełnianymi w sieci, zwalczanie wirusów komputerowych oraz zastosowanie oprogramowań blokujących.

Podręcznikowi towarzyszy CD – "Upowszechnianie informacji. Cz. 3. Materiały uzupełniające".
Na płycie CD znajdują się pliki do ćwiczeń, uzupełnienia tematyki podręcznika, spis przydatnych adresów w Internecie, prezentacje z przykładami zakupów w sieci oraz pomocnicze oprogramowanie komputerowe.