Technologia, Instalacje sanitarne, część 2, WSiP

Opublikowany Autor blogksiazki

Podręcznik do nauki przedmiotu technologie instalacyjne, dla uczniów szkoły zasadniczej, zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych.
Omówiono w nim źródła ciepła, sieci i węzły ciepłownicze, instalacje centralnego ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji oraz instalacje specjalne.