Bitwa o Polskę w Europie

Opublikowany

Książką ta zeszła z maszyny drukarskiej w dniu tragicznej katastrofy lotniczej niedaleko Katynia. zginął w niej Prezydent Lech Kaczyński wraz z Małżonką oraz wielu innych przedstawicieli życia publicznego w Polsce reprezentujących różne środowiska polityczne i społeczne. Lecieli do Katynia, by oddać hołd oficerom Wojska Polskiego zamordowanym przez NKWD z rozkazu Stalina. Siedemdziesiąt lat po tamtym … Czytaj dalej Bitwa o Polskę w Europie

Dziesięć dni, które wstrząsną światem

Opublikowany

Któż nie pamięta Dziesięciu dni, które wstrząsnęły światem Johna Reeda, owej poświęconej rewolucji bolszewickiej sagi, która pozwoliła milionom czytelników uświadomić sobie właściwą miarę tego wydarzenia? Patrząc z perspektywy jednostki, trudno uwierzyć, że czeka nas przewrót na miarę tamtego.Byłby to więc koniec Historii, który odważnie zapowiedział Fukuyama? Kolejne wydarzenia nieustannie przeczą temu stwierdzeniu: upadek komunizmu, 11 … Czytaj dalej Dziesięć dni, które wstrząsną światem

Krytycy demokracji

Opublikowany

"XIX i XX wiek to okres gdy prądy demokratyczne toczą śmiertelne zmagania, najpierw z królami zjednoczonymi w Świętym Przymierzu, a następnie z totalitaryzmami (komunizm i faszyzm). W walkach tych zwolennicy demokracji przedstawiali ją jako zasadę wolności przeciwko tyranii; jako koncepcję swobodnego wyboru przeciwko przymusowi. Jest rzeczą poniekąd zastanawiającą, że sytuacja ta uległa całkowitej metamorfozie, gdy … Czytaj dalej Krytycy demokracji

Nieudana rewolucja, nieudana restauracja. Polska w latach 2005-2010

Opublikowany

Publikacja Marka Migalskiego to błyskotliwa analiza ostatnich lat polskiej polityki, prowadzona od afery Rywina po dziś dzień (ostatni rozdział napisany już po wygranej Komorowskiego). Choć książkę napisał czynny polityk, nie jest to partyjna wizja dziejów, odwrotnie – wielu czytelników zaskoczy to, jak bardzo w swoich ocenach Migalski mija się z sądami prezesa PiS. Począwszy od … Czytaj dalej Nieudana rewolucja, nieudana restauracja. Polska w latach 2005-2010

Religia, polityka, naród. Studia nad współczesną myślą polityczną

Opublikowany

Problematyka podejmująca różne aspekty historycznego i współczesnego nacjonalizmu – w tym przede wszystkim relacji polityka, naród, religia – to wciąż mało znany obszar w badaniach historyczno-politologicznych. Dlatego z poznawczego punktu widzenia badania nad tymi wątkami mają niewątpliwie pozytywny walor, wnoszący do naszej historycznej wiedzy wiele dotychczas nieznanych szerzej lub pomijanych koncepcji politycznych, działalności organizacji i … Czytaj dalej Religia, polityka, naród. Studia nad współczesną myślą polityczną

Demokracja w teorii i praktyce

Opublikowany

Publikacja wpisuje się w spory o rozumienie i wizje demokracji, jest głosem w dyskusji nad statusem współczesnej politologii, nad tym, czym jest władza, przemoc i suwerenność w dzisiejszej demokracji. Autor pisze o niebezpieczeństwach, jakie niesie dla demokracji, a także dla procesów poznawczych, ideologia i praktyka relatywizmu.

Klimatyczna katastrofa

Opublikowany

Zmiana klimatyczna różni się od wszelkich innych problemów, przed jakimi stajemy dziś jako ludzkość. Jeśli nic nie zrobimy, konsekwencje dla życia ludzkiego na Ziemi będą katastrofalne. Polityczne działania i interwencje na poziomach lokalnych, krajowych i międzynarodowych będą miały decydujący wpływ na to, czy będziemy mogli ograniczyć globalne ocieplenie, a także jak zaadaptujemy się do tego, … Czytaj dalej Klimatyczna katastrofa

Strategiczne partnerstwo ukraińsko-polskie. Polska w polityce niepodległej Ukrainy

Opublikowany

Celem książki jest krytyczne spojrzenie na ostatnie lata sąsiedztwa dwóch wielkich narodów, od stuleci powiązanych etnicznie, kulturowo i politycznie, a jednocześnie wciąż jeszcze doświadczających wpływu stereotypu i przenoszenia go wraz z poczuciem krzywdy historycznej na grunt relacji bilateralnych. Elity polityczne na Ukrainie i w Polsce, mając na względzie świat polityki obszaru postsowieckiego i mechanizmy polityki … Czytaj dalej Strategiczne partnerstwo ukraińsko-polskie. Polska w polityce niepodległej Ukrainy

Wybory i referenda lokalne. Aspekty prawne i politologiczne

Opublikowany

Stan prawny: 1.07.2010 r. Zagadnienia dotyczące wyborów i referendów lokalnych jawią się jako kluczowe dla ustroju samorządu terytorialnego. Instytucje te – dając obywatelom możliwość wpływu na ich los – organizują życie polityczno-społeczne poszczególnych społeczności lokalnych. Z uwagi na swoje znaczenie, regulacja prawna tej dziedziny stanowi istotne wyzwanie dla ustawodawcy. Przyjęte rozwiązania prawne powinny bowiem zapewnić … Czytaj dalej Wybory i referenda lokalne. Aspekty prawne i politologiczne

Twierdza czy wspólnota? Europa w polskim dyskursie publicznym

Opublikowany

Książka stanowi próbę rekonstrukcji obecnych w świadomości Polaków – obrazu Europy i ściśle z nią związanej integracji europejskiej na podstawie analiz semantycznych zebranego materiału językowego, w kontekście historii oraz kultury polskiej i europejskiej. Autor wykorzystuje w książce metodologię językowego obrazu świata (JOS), polegającą na rekonstrukcji obrazu wybranego elementu rzeczywistości na podstawie danych z materiału językowego, … Czytaj dalej Twierdza czy wspólnota? Europa w polskim dyskursie publicznym