Strategiczne partnerstwo ukraińsko-polskie. Polska w polityce niepodległej Ukrainy

Opublikowany Autor blogksiazki

Celem książki jest krytyczne spojrzenie na ostatnie lata sąsiedztwa dwóch wielkich narodów, od stuleci powiązanych etnicznie, kulturowo i politycznie, a jednocześnie wciąż jeszcze doświadczających wpływu stereotypu i przenoszenia go wraz z poczuciem krzywdy historycznej na grunt relacji bilateralnych. Elity polityczne na Ukrainie i w Polsce, mając na względzie świat polityki obszaru postsowieckiego i mechanizmy polityki globalnej, starają się wykazać racjonalizmem i pragmatyzmem w tych stosunkach. Czy jednak wykorzystują wszystkie szanse współpracy? Na to m.in. pytanie chcę odpowiedzieć w niniejszej pracy. Pojawiają się tez kolejne kwestie. Czym jest Polska dla Ukrainy? Czym w warunkach Polski i Ukrainy jest idea strategicznego partnerstwa? Czy deklaracje głów państw i przedstawicieli rządów, mówiące o takim właśnie wymiarze naszych stosunków, są realizowane w rzeczywistości? Jak dalece decyzje podejmowane przez elity polityczne przekładają się na realne działania na szczeblu regionów i ich społeczeństw? To tylko niektóre z pytań stanowiących wyzwanie badawcze.
(ze wstępu)