Twierdza czy wspólnota? Europa w polskim dyskursie publicznym

Opublikowany Autor blogksiazki

Książka stanowi próbę rekonstrukcji obecnych w świadomości Polaków – obrazu Europy i ściśle z nią związanej integracji europejskiej na podstawie analiz semantycznych zebranego materiału językowego, w kontekście historii oraz kultury polskiej i europejskiej. Autor wykorzystuje w książce metodologię językowego obrazu świata (JOS), polegającą na rekonstrukcji obrazu wybranego elementu rzeczywistości na podstawie danych z materiału językowego, analizowanego i interpretowanego w kontekście tej kultury, w której powstał i funkcjonuje.Wśród walorów książki wymienić należy wysoką wartość poznawczą analiz i interpretacji. Odtworzenie tego, co w obrazie Europy jest wspólną bazą, pozwala lepiej rozumieć obrazy integracji europejskiej w dyskursach ideologicznych i dyskursy te kształtować.