Związkowe doskonalenie nauczycieli w Polsce (1944–1989)

Opublikowany Autor blogksiazki

Związkowe doskonalenie nauczycieli w Polsce (1944–1989)
Uwarunkowania. Przejawy. Konsekwencje

Edyta Kahl

Książka jest wyczerpującym studium historyczno-pedagogicznym doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzonego przez ZNP w latach 1944-1989. Ukazuje przemiany związane z przejęciem władzy na ziemiach polskich w 1944 roku oraz budowaniem i umacnianiem ładu monocentrycznego, stanowiące rozległe tło dla rozważań nad procesem sowietyzacji oświaty dokonującej się w obszarze doskonalenia nauczycieli.
Wnikliwa analiza kontrowersyjnej faktografii tego okresu demaskuje sens polityczny podejmowanych działań na polu doskonalenia. Ujawnia wykorzystywane przez władze środki służące pragmatycznej instrumentalizacji tego procesu, zawłaszczania świadomości nauczycieli i czynienia z nich narzędzia kształtowania społeczeństwa homo sovieticus.   Analizowane fakty stanowią egzemplifikację zjawiska pozornych zmian na kolejnych etapach dokonywanych przeobrażeń w systemie związkowego doskonalenia nauczycieli.
Praca nie tylko ukazuje źródła, przyczyny i konsekwencje manipulacyjnych działań monolitycznej partii w tym obszarze, ale także obala zakorzenione w świadomości Polaków stereotypy myślenia o jakości i znaczeniu doskonalenia nauczycieli, jak również o całej edukacji okresu ograniczonej suwerenności Polski.

Oficyna Wydawnicza IMPULS
ISBN 978-83-7587-013-8
Wydanie I, Kraków 2008
Format B5
Objętość 204 strony
Oprawa miękka, klejona