Związkowe doskonalenie nauczycieli w Polsce (1944–1989)

Opublikowany

Związkowe doskonalenie nauczycieli w Polsce (1944–1989) Uwarunkowania. Przejawy. Konsekwencje Edyta Kahl Książka jest wyczerpującym studium historyczno-pedagogicznym doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzonego przez ZNP w latach 1944-1989. Ukazuje przemiany związane z przejęciem władzy na ziemiach polskich w 1944 roku oraz budowaniem i umacnianiem ładu monocentrycznego, stanowiące rozległe tło dla rozważań nad procesem sowietyzacji oświaty dokonującej się w … Czytaj dalej Związkowe doskonalenie nauczycieli w Polsce (1944–1989)