Antropologia kulturowa, Impuls

Opublikowany

Antropologia kulturowa część II. Kultura obyczajowa początku XXI wieku. Janusz Gajda Druga część podręcznika Antropologia kulturowa, zatytułowana:”Kultura obyczajowa początku XXI wieku” ukazuje proces zmian i ciągłości w kulturze w kontekście przeobrażeń obyczajowych. Punktem wyjścia rozważań jest kategoria ciała i cielesności, które różnie interpretowane tutaj ukazane są w aspekcie uwarunkowań w kulturze obyczajowej. W strukturze treści … Czytaj dalej Antropologia kulturowa, Impuls

Ped@gog w blogosferze, Bogusław Śliwerski, Impuls

Opublikowany

Blogi przekroczyły granice internetu, wprowadzając się do literatury pięknej, młodzieżowej czy publikacji z humanistyki. Pedagog w blogosferze jest kolejną próbą uzupełnienia naszej wiedzy o reakcji obywatelskiej na przejawy życia społeczno-politycznego w naszym kraju. Te teksty pomagają zrozumieć rzeczywistość, poznać źródła opisywanych przypadków, budzą zwątpienie w szczerość obietnic władz, sprzeciw przeciwko wypaczeniom czy przedmiotowemu traktowaniu wyborców/ … Czytaj dalej Ped@gog w blogosferze, Bogusław Śliwerski, Impuls

Andrzejki – Wojciech Śliwierski

Opublikowany

Andrzejki Wojciech Śliwerski Troska o zapewnienie sobie powodzenia i szczęścia towarzyszyła wszystkim ludom przez wieki i stąd w ich życiu liczne były wróżby, magiczne zabiegi i zaklęcia. Późną jesienią, gdy dni stawały się coraz krótsze, a wieczory dłuższe, rozpoczynała się na wsi pora kojarzenia małżeństw. Następował wówczas okres zalotów i wróżb. Wieczór dnia św. Andrzeja … Czytaj dalej Andrzejki – Wojciech Śliwierski

Dzieci ulicy – profilaktyka zagrożeń

Opublikowany

Dzieci ulicy – profilaktyka zagrożeń Anna Kurzeja Dzieci ulicy to problem ogólnoświatowy. Różne źródła podają, że żyje ich obecnie na świecie około 100 mln i zjawisko to ma niestety tendencję wzrostową. Podstawowe cele książki to: – omówienie na podstawie literatury zjawiska marginalizacji dzieci ulicy w świecie oraz podejmowanych wobec nich form pomocy – przedstawienie zagrożeń … Czytaj dalej Dzieci ulicy – profilaktyka zagrożeń

Wyprawa do Miodocji

Opublikowany

Wyprawa do Miodocji – Małgorzata Gintowt Pewnego dnia żyrafa Rudolfina stwierdza ze smutkiem, że jej szyja jest stanowczo za długa. Postanawia więc wyruszyć wraz z przyjaciółmi, pszczółką Brysią i hipciem Grubciem, do Miodocji, by tam odnaleźć Królową, która pomoże rozwiązać jej problem. W trakcie podróży przyjaciele przeżywają wiele fascynujących i pouczających przygód. Wreszcie docierają do … Czytaj dalej Wyprawa do Miodocji

Szkolne standardy jakości procesu kształcenia – Koszmider Maria

Opublikowany

Szkolne standardy jakości procesu kształcenia – Maria Koszmider Kiedyś szkoła miała dwa zadania: uczyć i wychowywać. Teraz, wraz ze zmianami społecznymi, kulturowymi, politycznymi, szkoła oprócz swoich podstawowych zadań: edukacji, wychowania i opieki zaczyna rozwijać swoją (o ile mogę tak spersonifikować) samoświadomość. W oświacie nastąpił zwrot ku uczniowi i jego rodzicom, którzy nazywani są klientami, ku … Czytaj dalej Szkolne standardy jakości procesu kształcenia – Koszmider Maria

Strategie społecznego uczestnictwa młodzieży

Opublikowany

Strategie społecznego uczestnictwa młodzieży. Edyta Mianowska

Problematyka podjęta w książce dotyczy strategii społecznego uczestnictwa młodzieży, czyli zagadnień związanych z kreowaniem przez dorastających swojej społecznej biografii. Przy czym w głównym nurcie rozważań znajdują się strategie społecznej partycypacji przyjmowane przez młodzież gimnazjalną średniego miasta.
Celem badań, których wyniki są przedstawione w książce, było sprawdzenie modelu teoretycznego oraz ustalenie czy czynniki (zasoby), których źródłem są społeczne relacje lub indywidualne cechy jednostki, wpływają na przyjmowanie określonej strategii społecznego uczestnictwa. Na podstawie wyników badań scharakteryzowane zostały relacje dorastających z najważniejszymi partnerami społecznymi (rodzicami, nauczycielami i rówieśnikami) w kontekście generowanych przez nie zasobów społecznych.

Edukacja holistyczna w podejściu Gestalt

Opublikowany

Edukacja holistyczna w podejściu Gestalt. O wspieraniu rozwoju osoby. Wiktor Żłobicki Czy we współczesnym świecie wiedza jest sprzedawanym i kupowanym towarem, od którego zależy prestiż społeczny i status materialny człowieka? Czy zysk ze zdobytej wiedzy nie przysłania jego rozwoju osobistego? W poszukiwaniu odpowiedzi na te pytania, ważne wydaje się rozstrzygnięcie, czy istotą edukacji jest kierowanie … Czytaj dalej Edukacja holistyczna w podejściu Gestalt

Przewodnicy w świecie ciszy

Opublikowany

Przewodnicy w świecie ciszy. Poradnik dla rodziców dzieci z wadą słuchu Joanna Domeradzka-Kowalkowska Książka zawiera wskazówki przydatne rodzicom w pracy rewalidacyjnej z ich dziećmi. Na podstawie fachowej literatury przedmiotu oraz własnych doświadczeń i obserwacji pracy surdopedagogów autorka zamieściła w niej najistotniejsze z punktu widzenia rodziców porady, a także własne propozycje zajęć z dziećmi. W książce … Czytaj dalej Przewodnicy w świecie ciszy

Związkowe doskonalenie nauczycieli w Polsce (1944–1989)

Opublikowany

Związkowe doskonalenie nauczycieli w Polsce (1944–1989) Uwarunkowania. Przejawy. Konsekwencje Edyta Kahl Książka jest wyczerpującym studium historyczno-pedagogicznym doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzonego przez ZNP w latach 1944-1989. Ukazuje przemiany związane z przejęciem władzy na ziemiach polskich w 1944 roku oraz budowaniem i umacnianiem ładu monocentrycznego, stanowiące rozległe tło dla rozważań nad procesem sowietyzacji oświaty dokonującej się w … Czytaj dalej Związkowe doskonalenie nauczycieli w Polsce (1944–1989)