Poczet królów i książąt polskich

Opublikowany Autor blogksiazki

Album prezentuje sylwetki polskich królów i książąt na tle dziejów Polski. Ukazuje ich wzajemne relacje, powiązania z cesarstwem i papiestwem. Zdradza tajemnice słabości i prezentuje waleczność oraz męstwo. Jest to doskonałe kompendium wiedzy o historii Polski.