Informator o studiach podyplomowych i MBA na rok 2010/2011

Opublikowany Autor blogksiazki

Informator powstał w ścisłej współpracy z działami informacji i rekrutacji uczelni państwowych i prywatnych, a także z kierownikami poszczególnych studiów podyplomowych.

Publikacja zawiera m.in. następujące informacje:
* adresy, telefony;
* organizatorzy studium podyplomowego;
* kierownicy i wykładowcy studium;
* podstawowe założenia i cele studium;
* adresaci – słuchacze studium;
* opis specjalizacji i uzyskanych kwalifikacji;
* charakterystyka: program studium;
* organizacja studium: czas trwania, częstotliwość zajęć;
* informacje nt. zasad naboru i warunków przyjęcia;
* wysokość opłat;
* terminy składania dokumentów;
* terminy rozpoczęcia studiów;
* studia podyplomowe w państwowych szkołach wyższych: uniwersytety, uczelnie techniczne, ekonomiczne, pedagogiczne, rolnicze, medyczne, artystyczne, akademie wychowania fizycznego, wyższe szkoły morskie, wyższe szkoły MSWiA, wyższe szkoły zawodowe;
* studia podyplomowe w niepaństwowych szkołach wyższych;
* oferta pozostałych instytucji edukacyjnych,
* rozbudowany indeks!