Leszek Książę Inowrocławski

Opublikowany

Przedstawiona biografia podsumowuje aktualny stan wiedzy o życiu i działalności księcia Leszka Inowrocławskiego. Postać Leszka, najstarszego syna księcia inowrocławskiego Ziemomysła i bratanka króla Władysława Łokietka od dawna przyciągała uwagę historyków, zajmujących się dziejami burzliwego przełomu wieków XIII/XIV. Położenie jego księstwa, wciśniętego pomiędzy dwa potężniejsze organizmy państwowe, skazywało Leszka na niełatwy wybór: czy wspierać dążenia stryja … Czytaj dalej Leszek Książę Inowrocławski

Na płonącej Ukrainie

Opublikowany

"Na płonącej Ukrainie" to opowieść o losach ukraińskiej Kozaczyzny w czasach Bohdana Chmielnickiego w czasach wielkiej pożogi, która zapoczątkowała wielkie zmiany w tym regionie i zaciążyła na losach sąsiadujących narodów. Autor na podstawie bogatej bazy źródłowej snuje bezstronną i szczegółową opowieść o wydarzeniach z lat 1648-1651. Przeczytamy w książce o wielkich bitwach i małych potyczkach, … Czytaj dalej Na płonącej Ukrainie

Polski wiek XX. Dwudziestolecie międzywojenne. Tom 1

Opublikowany

Na serię wydawniczą "Polski wiek XX" zainicjowaną przez Muzeum Historii Polski składają się cztery tomy esejów historycznych poświęconych losom Polski i Polaków w burzliwym ubiegłym stuleciu. Ideą przewodnią było dostarczenie czytelnikowi rzetelnej faktograficznie, ale lżejszej w formie syntezy dziejów Polski XX wieku. Każdy z blisko 40 autorów piszących w tych tomach dostał za zadanie omówienie … Czytaj dalej Polski wiek XX. Dwudziestolecie międzywojenne. Tom 1

Bo wolność krzyżami się mierzy

Opublikowany

Publikacja przedstawia dzieje wojsk polskich w czasie II wojny światowej. Zespół autorów ? historyków wojskowości pracujących pod kierunkiem profesora Zygmunta Matuszaka ? opisuje najbardziej zacięte walki stoczone przez żołnierzy z orzełkami na hełmach. Poszczególne części książki dotyczą działań jednostek Wojska Polskiego i Korpusu Ochrony Pogranicza w 1939 roku, walk Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, bojów … Czytaj dalej Bo wolność krzyżami się mierzy

Kernwerk 1945

Opublikowany

WstępSłowa Zbigniewa Szumowskiego: "Są wspomnienia, relacje oraz obrazy walk o Poznań pióra radzieckich ich uczestników (niemieccy nie przejawiają większej aktywności w tym zakresie)", które zamieścił we wstępie Bojów o Poznań 1945 przez wiele lat były traktowane dosłownie.Tymczasem te relacje i wspomnienia istniały. Jednak z różnych przyczyn nie były one wcześniej znane polskiemu czytelnikowi.W związku z … Czytaj dalej Kernwerk 1945

Historia Polski 1914-2005

Opublikowany

Nasze linie przerwano,nasze barykady zburzono,naszymi twierdzami, których nikt nie zdobędzie,musimy być już tylko sami. Jedna z najciekawszych książek o najnowszych dziejach Polski. Nowa, rozszerzona i uaktualniona, wersja pracy wydana wcześniej pod pseudonimem Andrzej Albert, najpierw w podziemnych wydawnictwach Krąg i Pokolenie, a następnie w londyńskiej Polonii. W porównaniu z tamtymi wydaniami jest to publikacja w … Czytaj dalej Historia Polski 1914-2005

Namiestnicy Warszawy

Opublikowany

"Namiestnicy Warszawy" to bogato ilustrowany zdjęciami zbiór opowieści o tytułowych namiestnikach – rosyjskich wielkorządcach Warszawy w XIX i na początku XX wieku. Tłem historii jest ówczesne miasto, wydarzenia narodowe, tragiczne losy polskich patriotów walczących o niepodległość, a wszystko jest przedstawione w sposób daleki od znanego z kart podręczników historii… O autorce: Danuta Szmit-Zawierucha, varsavianistka, autorka … Czytaj dalej Namiestnicy Warszawy

Ścigałem Iwana Groźnego Demianiuka

Opublikowany

Drugie wydanie książki Ścigałem Iwana "Groźnego" Demianiuka, poprawione i rozszerzone, ukazuje się w przeddzień zapowiedzianego, drugiego procesu w Monachium. Świadkowie i zgromadzone materiały źródłowe wskazują, że esesman Iwan Demianiuk był strażnikiem w obozach zagłady, obsługiwał komory gazowe w Treblince i Sobiborze i jest współodpowiedzialny za zagładę ok. 700 tys. Żydów i Polaków.

Polaku kim jesteś?

Opublikowany

Z godną podziwu konsekwencją Instytut Mikołowski przypomina dzieło Witolda Wirpszy. Przypominając zaś, zmienia obraz naszej dwudziestowiecznej literatury. Literatury, bo po Wirpszowej poezji przyszła kolej na eseistykę, a gdzieś tam czeka jeszcze na wznowienie intrygująca proza. Zmienia zaś, gdyż okazuje, że należy się Wirpszy jedno z ważniejszych miejsc w historii kultury polskiej minionego stulecia. Przede wszystkim … Czytaj dalej Polaku kim jesteś?