Oblicza pieniądza

Opublikowany Autor blogksiazki

Oblicza pieniądzaNOWOŚĆ!

Książka Wydawnictwa eMPi² przeznaczona dla każdego czytelnika, który chciałby wiedzieć więcej o pieniądzu, niż wynikałoby to ze spojrzenia przez pryzmat nominału. Jej tytuł sugeruje wielość znaczeń i zastosowań pieniądza. Pieniądz został ukazany w ujęciu: historycznym, dydaktycznym, wychowawczym, filozoficznym, prakseologicznym, ergonomicznym, etycznym, psychologicznym oraz jako środek komunikacji medialnej.

Autor: Ryszard Chruszczewski www.empi2.pl