Nowe trendy w orientacji i doradztwie zawodowym w gimnazjum

Opublikowany

Książka kierowana do dyrektorów, doradców zawodowych, pedagogów szkolnych, nauczycieli i wychowawców, a także rodziców; ukazuje kluczową rolę orientacji i doradztwa zawodowego w gimnazjum. Prezentuje ciekawe i innowacyjne metody poznawania świata zawodów. Zawiera scenariusze zajęć, które aktywizują uczniów do większej pracy nad sobą i pomagają przygotować się do podjęcia racjonalnych i trafnych decyzji zawodowych. Liczne załączniki … Czytaj dalej Nowe trendy w orientacji i doradztwie zawodowym w gimnazjum

Powstanie Wielkopolskie 1918-1919. Wybrane aspekty z perspektywy 90 lat

Opublikowany

To już czwarta publikacja Wydawnictwa eMPi2 dotycząca Powstania Wielkopolskiego. Książka stanowi zbiór referatów z ogólnopolskiej konferencji naukowej 90. rocznica Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 pod redakcją naukową Janusza Karwata. Celem niniejszej publikacji jest upowszechnienie dorobku naukowo-badawczego, traktującego o Powstaniu Wielkopolskim 1918–1919 w 90. rocznicę jego wybuchu. Mamy nadzieję, że książka poszerzy wiedzę Wielkopolan, zwłaszcza młodego pokolenia, o … Czytaj dalej Powstanie Wielkopolskie 1918-1919. Wybrane aspekty z perspektywy 90 lat

Promocja placówki edukacyjnej, Lechosław Gawrecki

Opublikowany

W wolnorynkowej gospodarce powstaje coraz więcej szkół i innych placówek oświatowych, co oznacza wzrost konkurencji na rynku usług edukacyjnych. Wymaga to od placówek autentycznego zaangażowania w promocję i kształtowanie swojego wizerunku. W publikacji scharakteryzowano wolny rynek w oświacie i rolę usług edukacyjnych. Przedstawiono działania marketingowe oraz formy i środki promocji, którymi może posłużyć się szkoła, … Czytaj dalej Promocja placówki edukacyjnej, Lechosław Gawrecki

Powstanie Wielkopolskie 1918-1919

Opublikowany

NOWOŚĆ! Z okazji 90-lecia obchodów Powstania Wielkopolskiego zrodziła się piękna idea przypomnienia młodzieży szkolnej heroizmu walki powstańczej, która przyczyniła się do wyzwolenia Polski spod zaborów. Z tą myślą ukazała się publikacja o Powstaniu Wielkopolskim – książka rekomendowana szczególnie młodzieży ponadgimnazjalnej, ale również każdemu, kto pasjonuje się historią niezależnie od wieku. Autorzy: Wiesław Zdziabek, Maria Pacholska, … Czytaj dalej Powstanie Wielkopolskie 1918-1919

Poznać dziecko. Analiza testu rysunkowego "Ja i moja rodzina"

Opublikowany

NOWOŚĆ Wydawnictwo eMPi2 poleca poradnik pt. Poznać dziecko. Analiza testu rysunkowego „Ja i moja rodzina”. W poradniku zostaje przedstawiona analiza rysunkowego testu psychologicznego „Ja i moja rodzina”. Test wyjaśnia relacje dziecka z rodzicami, opiekunami, rodzeństwem. Analizie poddano 11 rysunków. Książka skierowana jest do osób pracujących z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Autorka: Małgorzata Gazińska … Czytaj dalej Poznać dziecko. Analiza testu rysunkowego "Ja i moja rodzina"

Oblicza pieniądza

Opublikowany

NOWOŚĆ! Książka Wydawnictwa eMPi² przeznaczona dla każdego czytelnika, który chciałby wiedzieć więcej o pieniądzu, niż wynikałoby to ze spojrzenia przez pryzmat nominału. Jej tytuł sugeruje wielość znaczeń i zastosowań pieniądza. Pieniądz został ukazany w ujęciu: historycznym, dydaktycznym, wychowawczym, filozoficznym, prakseologicznym, ergonomicznym, etycznym, psychologicznym oraz jako środek komunikacji medialnej. Autor: Ryszard Chruszczewski www.empi2.pl