Adopcja i przywiązanie. Praktyczny poradnik dla rodziców

Opublikowany Autor blogksiazki

Publikacja, która w dziedzinie adopcji i rodzin zastępczych wyznaczyła nowy standard na miarę XXI wieku!
Tematem przewodnim są złożone sytuacje napotykane co dzień przez rodziców adopcyjnych. Książka podpowiada, jak nawiązać bliższe więzi, wypracować szacunek, współpracę, zaufanie i troskę między członkami rodziny adopcyjnej. Dostarcza rodzicom wielu szczegółowych informacji na temat rozwoju dziecka, pomocnych zwłaszcza tym z nich, których dzieci rozwijają się nieharmonijnie.