Kodeks spółek handlowych

Opublikowany Autor blogksiazki

Stan prawny na dzień 1 września 2010 roku.
Seria białe kodeksy składa się z następujących tytułów:
* Kodeks cywilny, rodzinny i opiekuńczy,
* Kodeks karny, postępowania karnego, karny wykonawczy,
* Kodeks postępowania administracyjnego,
* Kodek postępowania cywilnego,
* Kodeks pracy,
* Kodeks spółek handlowych,
* Prawo Unii Europejskiej.