Przestępstwa seksualne

Opublikowany

Podręcznik prezentuje analizę nowoczesnego podejścia do przestępstw seksualnych naruszających nietykalność osobistą. Autor omawia w nim: * genezę agresji seksualnej; * strategie oddziaływań psychokorekcyjnych oraz resocjalizacji przestępców seksualnych; * metody oceny niebezpieczeństwa powrotności do przestępstw seksualnych; * sposoby zabezpieczenia społeczności lokalnych przed osobami powracającymi z zakładów resocjalizacyjnych. Książka jest przeznaczona dla studentów resocjalizacji, pedagogiki, psychologii i … Czytaj dalej Przestępstwa seksualne

Psychologia rozwojowa w zarysie

Opublikowany

Nowe, zmienione i rozszerzone wydanie cenionego podręcznika wprowadzającego w zagadnienia psychologii rozwoju człowieka. Książka:* w ciekawy i całościowy sposób przedstawia podstawową wiedzę dotyczącą rozwoju człowieka w cyklu życia;* zwięźle i przystępnie omawia klasyczne teorie i najnowsze wyniki badań empirycznych;* zawiera nowe treści dotyczące:* ekologii rozwoju i jego kulturowego zróżnicowania,* wczesnych relacji społecznych w świetle teorii … Czytaj dalej Psychologia rozwojowa w zarysie

Człowiek. Istota społeczna

Opublikowany

Ciągłe zmiany w świadomości społecznej i nowe zjawiska psychospołeczne stały się inspiracją dla wybitnego psychologa społecznego, Elliota Aronsona do nowych badań, znajdujących swe odzwierciedlenie w prezentowanej pozycji. W najnowszym, zmienionym i zaktualizowanym wydaniu jego znanej na całym świecie książki została znacznie rozwinięta i rozszerzona problematyka toksycznego wpływu środków masowego przekazu, propagandy, stosowanych obecnie w mediach … Czytaj dalej Człowiek. Istota społeczna

Historia polskiej myli psychologicznej

Opublikowany

Pierwszy podręcznik poświęcony historii polskiej psychologii! * Prezentuje narodziny polskiej refleksji psychologicznej. * Zwięźle omawia okoliczności powołania psychologii jako odrębnej nauki empirycznej. * Przedstawia pionierów psychologii naukowej oraz rozkwit psychologii w murach uniwersyteckich. * Prezentuje propozycje polskich psychologów, które mogły zadziwić świat. * Ukazuje rozwój praktyki psychologicznej oraz narodziny zawodu psychologa. * Omawia początki polskiej … Czytaj dalej Historia polskiej myli psychologicznej

Człowiek – istota społeczna

Opublikowany

Ciągłe zmiany w świadomości społecznej i nowe zjawiska psychospołeczne stały się inspiracją dla wybitnego psychologa społecznego, Elliota Aronsona do nowych badań, znajdujących swe odzwierciedlenie w prezentowanej pozycji. W najnowszym, zmienionym i zaktualizowanym wydaniu jego znanej na całym świecie książki została znacznie rozwinięta i rozszerzona problematyka toksycznego wpływu środków masowego przekazu, propagandy, stosowanych obecnie w mediach … Czytaj dalej Człowiek – istota społeczna

Internet a psychologia. Możliwości i zagrożenia

Opublikowany

Podręcznik zawiera wiodące teksty na temat wspólnych obszarów psychologii oraz Internetu i komputerów, które stały się nieodłącznym elementem życia współczesnego człowieka. Autorzy wskazują na możliwości oraz zagrożenia z tym związane. Omawiają m.in. takie zagadnienia, jak: * sieć jako środowisko działania; * sposoby korzystania z Internetu a różnice osobowości; * rola komunikacji za pośrednictwem komputera w … Czytaj dalej Internet a psychologia. Możliwości i zagrożenia

Lęk

Opublikowany

Różne rodzaje lęku towarzyszą wszystkim ludziom… Antoni Kępiński – wyjątkowy lekarz, humanista i filozof – potrafi z lękiem oswoić, potrafi lęk objaśnić, opisać i zaklasyfikować, a nade wszystko potrafi nasz lęk odczuć i zrozumieć. Aurę tego zrozumienia roztaczał wokół siebie jako lekarz krakowskiej Kliniki Psychiatrycznej – pozostała ona w książkach, w których udało mu się … Czytaj dalej Lęk

Pięć umysłów przyszłości

Opublikowany

Przyszły świat będzie wymagał opanowania umiejętności, które na razie są jedynie opcjonalne. Czy już zacząłeś je rozwijać? Żyjemy w okresie ogromnych zmian obejmujących między innymi przyśpieszenie globalizacji, rozwój hegemonii nauki i techniki oraz zderzenie cywilizacji. Wymagają one nowych sposobów myślenia i zdobywania wiedzy w szkole, biznesie oraz działalności zawodowej. W Pięciu umysłach przyszłości znany psycholog … Czytaj dalej Pięć umysłów przyszłości

Inteligencje wielorakie

Opublikowany

W ciągu dwudziestu lat od wydania klasycznego dzieła Howarda Gardnera Frames of Mind jego znakomita koncepcja zdolności, które posiada każdy z nas, zmieniła oblicze oświaty. Tysiące pedagogów, rodziców i naukowców na całym świecie wcielało w życie praktyczne wnioski wypływające z jego teorii inteligencji wielorakich, zgodnie z którą ludzie mają różne, niezależne od siebie zdolności, poczynając … Czytaj dalej Inteligencje wielorakie