Rozwój w dobie globalizacji

Opublikowany

Próbując znaleźć odpowiedź na pytanie, czy globalizacja ułatwia, czy utrudnia rozwój, Autorzy książki skupili swoją uwagę na analizie takich zagadnień, jak: rozwój w perspektywie teoretycznej (np. definicje pojęcia rozwoju, globalizacji) i historycznej (np. ewolucja teorii wzrostu i rozwoju); przestrzenne aspekty rozwoju i globalizacji (np. zjawiska urbanizacji, migracji zarobkowych czy turystyki międzynarodowej); najważniejsze stare i nowe … Czytaj dalej Rozwój w dobie globalizacji

Offshoring usług. Wpływ na rozwój przedsiębiorstwa

Opublikowany

Offshoring usług jest jedną ze strategii przedsiębiorstw, odpowiadających na wyzwania procesu globalizacji, rozwoju nowych technologii oraz innowacji organizacyjnych. Polega on na wydzieleniu części procesów biznesowych: księgowych, IT, badawczo-rozwojowych i innych z firmy macierzystej i przekazaniu ich do wykonania przedsiębiorstwom w innych krajach – o niższych kosztach pracy lub większych zasobach kapitału intelektualnego. Strategia ta umożliwia … Czytaj dalej Offshoring usług. Wpływ na rozwój przedsiębiorstwa

I co z tego? Najważniejsze pytania dotyczące biznesu

Opublikowany

I co z tego? to książka, która uczy zadawać najważniejsze pytania w biznesie (i w życiu) oraz na nie odpowiadać. Kevin Duncan przypomina o dziecięcej ciekawości świata i dociekliwości, które zwykle tracimy w trakcie dorastania. Pokazuje, jak przeciwdziałać rutynie, odzyskiwać energię oraz jasno określać sens i cel działań, stawiając sobie proste pytania, takie jak:I co … Czytaj dalej I co z tego? Najważniejsze pytania dotyczące biznesu

Przemysł lotniczy w Lublinie 1919-1939

Opublikowany

U progu niepodległego bytu państwa polskiego władze wojskowe postawiły sobie za zadanie zdobycie środków walki, umożliwiających zarówno obronę granic, jak i prowadzenie aktywnej polityki zagranicznej. Wobec prawie całkowitego braku rodzimych producentów sprzętu wojskowego, plany te rodziły szereg istotnych problemów. Jednocześnie możliwości nabycia uzbrojenia z zapasów wojennych sojuszników były trudne do zrealizowania.Głównymi przeszkodami, hamującymi owe zakupy, … Czytaj dalej Przemysł lotniczy w Lublinie 1919-1939

Socjalizm

Opublikowany

Wiele osób jest przekonanych, że socjalizm funkcjonowałby poprawnie, gdyby ludzie byli aniołami. Autor książki udowadnia, że byliby wtedy bardzo głodnymi aniołami. Ludwig von Mises wskazuje na to, że w świecie, w którym zasoby są ograniczone, a potrzeby wręcz przeciwnie, system gospodarczy oparty na uspołecznionej (czytaj: państwowej) własności środków produkcji jest obarczony poważnym grzechem pierworodnym: brakuje … Czytaj dalej Socjalizm

Przedsiębiorstwa rodzinne wobec wyzwań sukcesji

Opublikowany

Książka jest pierwszą w Polsce monografią poświęconą sukcesji przedsiębiorstw rodzinnych. Składa się z części teoretycznej oraz empirycznej. Część teoretyczna wyjaśnia istotę i specyfikę oraz rolę firmy rodzinnej w gospodarkach rynkowych, porusza kwestie własności, kontroli i zarządzania w przedsiębiorstwach rodzinnych, omawia uwarunkowania procesu sukcesji firm rodzinnych w nawiązaniu do sekwencji rozwojowej przedsiębiorstw, a także przedstawia sytuację … Czytaj dalej Przedsiębiorstwa rodzinne wobec wyzwań sukcesji

Założyć firmę i nie zbankrutować – studia przypadków

Opublikowany

Książka stanowi uzupełnienie wcześniejszych opracowań autorów: Założyć firmę i nie zbankrutować. Aspekty prawne oraz Założyć firmęi nie zbankrutować. Aspekty zarządcze – napisanych pod redakcją Sławomira Sojaka (Difin 2009). Zawiera opis kilkunastu przypadków firm o ugruntowanej pozycji rynkowej, firm już nieistniejących oraz podmiotów dopiero rozpoczynających działalność. Prezentacja każdego z przypadków składa się z trzech części: wprowadzenia, … Czytaj dalej Założyć firmę i nie zbankrutować – studia przypadków

Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego

Opublikowany

W książce podjęto analizę aktualnych i ważnych zagadnień dotyczących rachunkowości w dobie kryzysu gospodarczego. Uporządkowana logicznie publikacja obejmuje cztery bloki tematyczne poświęcone: * istotnym problemom rachunkowości w sytuacjach kryzysowych,* analizie finansowej ukierunkowanej na ocenę sytuacji kryzysowej,* przemianom w rachunkowości pod wpływem kryzysu finansowegow wybranych sektorach gospodarki,* wpływowi sytuacji kryzysowej na modyfikację celu badania sprawozdań finansowych … Czytaj dalej Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego

Zgubne transakcje. Fatal Transactions. Surowce mineralne a rozwój państw afrykańskich

Opublikowany

Fatal Transactions to termin określający transakcje, dotyczące szeroko pojętego procesu wydobycia i handlu surowcami naturalnymi pochodzącymi z terenów Afryki, które mają negatywne, a nierzadko wręcz zgubne konsekwencje dla mieszkańców kontynentu. Taki stan rzeczy należy niewątpliwie uznać za tragiczny paradoks: zarówno intuicja, jak i teorie ekonomiczne sugerują, iż w zasobach naturalnych tkwi źródło realnego bogactwa państw. … Czytaj dalej Zgubne transakcje. Fatal Transactions. Surowce mineralne a rozwój państw afrykańskich

Podstawy handlu zagranicznego

Opublikowany

Podręcznik przygotował zespół autorski Katedry Handlu Zagranicznego i Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. W opracowaniu omówiono główne problemy handlu zagranicznego jako szczegółowej dyscypliny akademickiej, a zarazem dziedziny gospodarki narodowej. Przedstawiono najważniejsze pojęcia, kategorie i ich klasyfikacje, sposoby organizacji działalności handlowej na rynkach zagranicznych oraz specyfikę polskiego handlu zagranicznego, w tym … Czytaj dalej Podstawy handlu zagranicznego