Offshoring usług. Wpływ na rozwój przedsiębiorstwa

Opublikowany Autor blogksiazki

Offshoring usług jest jedną ze strategii przedsiębiorstw, odpowiadających na wyzwania procesu globalizacji, rozwoju nowych technologii oraz innowacji organizacyjnych.

Polega on na wydzieleniu części procesów biznesowych: księgowych, IT, badawczo-rozwojowych i innych z firmy macierzystej i przekazaniu ich do wykonania przedsiębiorstwom w innych krajach – o niższych kosztach pracy lub większych zasobach kapitału intelektualnego. Strategia ta umożliwia firmom koncentrowanie się na wykonywaniu tych działań, które w największym stopniu odpowiadają za tworzenie wartości przedsiębiorstwa.

Książka zawiera prezentację wiodących firm na świecie i łączy rozważania teoretyczne z analizą konkretnych przykładów przedsiębiorstw stosujących strategie offshoringowe – od prekursora offshoringu General Electric po dynamicznie rozwijającą się hinduską globalną korporację Infosys Technologies.