Zastosowanie tablic w badaniach zjawisk społecznych

Opublikowany Autor blogksiazki

(…) Właściwości prezentowanych metod znane są specjalistom od analiz ilościowych, a na przykład analiza korespondencji znajdujące coraz szersze zastosowanie w praktyce badawczej. Nikt jednaj przed Sawińskim nie powiązał ich w całość, nie pokazał kryjących się za nimi założeń i możliwości aplikacyjnych (…) Z oryginalnością poznawczą łączą się walory dydaktyczne książki. Jej tematyczna struktura ma logikę wykładu. Autor zaczynając od spraw elementarnych przechodzi do bardziej złożonych, omawiając krok pp kroku właściwości rozpatrywanych metod (…), ilustruje posługiwanie się nimi na konkretnych przykładach, mówi jak należy je interpretować, a jakich wniosków unikać (…) Książka ta może być również podręcznikowym exemplum pisania o rzeczach niełatwych w odbiorze. Autor posługuje sjię językiem przyjaznym dla czytelnika – logicznym, precyzyjnymi zdaniami, z robieniem przerywników (…). A równocześnie napisane jest to z dystansem, dzięki komentarzom odautorskim i ogólniejsze refleksje (…)
z recenzji
prof. dr. hab. Henryka Domańskiego