Europejscy poszukiwacze

Opublikowany

Zachodzące zmiany społeczno-kulturowe w sposób najbardziej wyraźny odbijają się zwykle na młodych ludziach. Witold Wrzesień, poznański socjolog, w swojej najnowszej książce wyróżnia i analizuje kolejną grupę pokoleniową polskiej młodzieży, którą nazywa Europejskimi Poszukiwaczami. Czym różni się ta grupa pokoleniowa od poprzednich? Jakie ma marzenia i aspiracje? Jakie wybiera ścieżki kariery zawodowej i modele życia rodzinnego? … Czytaj dalej Europejscy poszukiwacze

Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej

Opublikowany

Teoria ugruntowana to jedna z metod stosowanych w jakościowych badaniach terenowych. Zapoczątkowana książką Barneya Glasera i Anselma Straussa w latach 60-tych XX wieku, stała się jedną z najbardziej wpływowych perspektyw teoretycznych i metodologicznych w naukach społecznych. Kathy Charmaz, wybitna badaczka zajmująca się teorią ugruntowaną, analizuje źródła tej teorii oraz przedstawia autorską koncepcję powiązania teorii ugruntowanej … Czytaj dalej Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej

Socjologia

Opublikowany

Podręcznik dla studentów socjologii oraz studentów wszystkich kierunków, na których prowadzone są zajęcia z zakresu socjologii, zarówno wstępne, wprowadzające, jak i bardziej zaawansowane.

Siła tożsamości

Opublikowany

Książka omawia kwestię tożsamości. Analizuje znaczenie tożsamości kulturowych, religijnych i narodowych dla społecznej samoidentyfikacji jednostek oraz dla tworzenia przez nie organizacji oddolnych.

Przdsiębsiebiorczość. O trudnościach w aplikacji teorii

Opublikowany

Maria Nawojczyk, doktor socjologii, pracownik Wydziału Humanistycznego AGH w Krakowie. Jej zainteresowania obejmują zagadnienia z zakresu socjologii ekonomicznej, socjologii pracy i zarządzania, zarządzania międzykulturowego, metodologii, statystyki oraz metod ilościowych w socjologii. W latach 1996-2001 przewodnicząca Oddziału Toruńskiego PTS, od roku 2009 członkini zarządu Oddziału Krakowskiego PTS, od 2005 współprzewodnicząca Komitetu Badawczego Socjologii Ekonomicznej ESA. Autorka … Czytaj dalej Przdsiębsiebiorczość. O trudnościach w aplikacji teorii

Społeczeństwa europejskie. Stratyfikacja i systemy wartości

Opublikowany

Społeczeństwa, podobnie jak ludzie, mają tendencję do podkreślania własnej wyjątkowości. Przykładem może być przekonanie o religijności Polaków. Celem tej książki jest uchwycenie różnych prawidłowości ujawniających się na poziomie porównań między krajami. Im więcej jest porównywanych krajów, tym łatwiej uniknąć błędu przeceniania wyjątkowej sytuacji jakiegoś jednego.Podstawowym materiałem empirycznym, do którego odwołuję się Autor, są dane z … Czytaj dalej Społeczeństwa europejskie. Stratyfikacja i systemy wartości

Wstęp do socjologii

Opublikowany

Od czasu ukazania się pierwszego wydania "Wstęp do socjologii" Normana Goodmana, wielokrotnie wznawiany, wpisał się na trwałe do kanonu lektur socjologicznych.

Kultura zmienną jest

Opublikowany

Niniejsza publikacja stanowi kontynuację rozważań podjętych w książce "A jeśli było inaczej…Antropologia historii".Profesor Ludwik Stomma (ur. W 1950 roku) – antropolog, publicysta, pisarz. Był wykładowcą na UW, UJ i KUL, pracował również w instytucie Sztuki PAN. W 1981 roku wyemigrował do francji, gdzie został profesorem Ecole Pratique des Hautes Etudes (Sorbonne, Paris). Jest autorem kilkunastu … Czytaj dalej Kultura zmienną jest

Sędzia czy kibic? Rola ławnika w wymiarze sprawiedliwości III RP

Opublikowany

Jak wynika z badań autorki, ławnik obecnie spełnia tylko rolę "kibica", a może raczej świadka przy tworzeniu wyroku sądowego. To minimum, które utrzymuje się nawet w obecnych nieprzychylnych sprawiedliwości partycypacyjnej warunkach, ale trzeba wyjść dalej, nadać znów sens obywatelskiego uczestnictwa tej roli, tak aby z instytucji marginalnej mogła się stać jedną z podstaw demokracji polskiej. … Czytaj dalej Sędzia czy kibic? Rola ławnika w wymiarze sprawiedliwości III RP

Muzułmanie w laickiej Francji (1974-2004). W kierunku integracji czy separatyzmu?

Opublikowany

Ilona Kielan-Glińska, doktor nauk humanistycznych, absolwentka Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego; zajmuje się historycznymi i socjologicznymi aspektami obecności muzułmanów w Europie. Autorka artykułów na temat islamu opublikowanych m.in. w „Krakowskich Studiach Międzynarodowych”, „Przeglądzie Orientalistycznym”, „Zeszytach Historycznych UJ”, oraz w portalu internetowym arabia.pl; współautorka książki Islam i obywatelskość w Europie. Autorka podjęła interesujący, ważny i bardzo aktualny … Czytaj dalej Muzułmanie w laickiej Francji (1974-2004). W kierunku integracji czy separatyzmu?