Zasady rachunkowości, zbiór zadań, WSiP

Opublikowany Autor blogksiazki

Zbiór zadań jest dostosowany tematycznie do podręcznika „Zasady rachunkowości” autorstwa Grażyny Borowskiej. Poszczególne rozdziały zawierają zadania o różnym stopniu trudności, a zadania są dostosowane do poszczególnych podpunktów rozdziałów (realizowanych zwykle na jednostce lekcyjnej). Zbiór obejmuje polecenia do wykonania księgowań i rozliczeń księgowych; zastosowana została także forma testowa utrwalania i samokontroli wiadomości ucznia. Na zakończenie każdego rozdziału jest zaprezentowane zadanie podsumowujące rozdział, dla ułatwienia samodzielnej pracy ucznia opracowanie wzbogacone zostało o przykładowe rozwiązanie niektórych zadań. Dla zadań, w których ciąg księgowań jest podstawą do wykonania obliczeń, podane zostały wyniki kontrolne tych obliczeń (np. wielkość kapitałów, wysokość wyniku finansowego itp.).