Zarządzanie jakością z przkładamihamrol

Opublikowany Autor blogksiazki

Drugie, zmienione wydanie podręcznika akademickiego do zarządzania jakością jest kierowane do studentów uczelni wyższych na kierunkach: Zarządzanie i marketing oraz Zarządzanie i inżynieria produkcji. Stanowi również doskonały poradnik dla praktyków. Książka zawiera kompleksową, popartą licznymi przykładami wiedzę na temat zarządzania jakością. Poza wiadomościami podstawowymi, dotyczącymi projektowania, utrzymywania i doskonalenia systemów zarządzania jakością, autor przedstawia takie problemy, jak: * ocena jakości, * koncepcje, metody i narzędzia wspomagające zarządzanie jakością, * zastosowania statystyki w podejmowaniu decyzji dotyczących zarządzania jakością, * koszty jakości. Największymi zaletami podręcznika są: * przejrzysta struktura i jasność wykładu, * wiedza teoretyczna poparta przykładami z praktyki, * zestawy pytań i zadań, * bogata bibliografia, * indeks rzeczowy. Drugie wydanie, poza aktualizacją danych i wprowadzeniem poprawek ułatwiających zrozumienie skomplikowanych zagadnień, zostało rozszerzone o dodatkowe elementy: * rozdział IV Zarządzanie jakością w cyklu życia produktu, * nowe rysunki i tabele, * nowe przykłady i zadania.