Zasada marchewki. Doceniaj i motywuj

Opublikowany

Jak najwybitniejsi menedżerowie wykorzystują docenianie, by kreować większe zaangażowanie, zatrzymywać utalentowanych ludzi i zwiększać efektywność. Przedstawiając wyniki jednego z najszerzej zakrojonych badań, jakie kiedykolwiek zostały podjęte, książka Zasada marchewki udowadnia, że najważniejszą cechą osiągającego sukcesy menedżera jest umiejętność częstego i efektywnego doceniania pracowników. Wykorzystując wyniki niezależnie przeprowadzonych przez HealthStream Research badań, które w okresie 10 … Czytaj dalej Zasada marchewki. Doceniaj i motywuj

Kultura Toyoty. Serce i dusza Toyoty

Opublikowany

Przedmowę do polskiego wydania książki napisał Masaaki Imai – światowy ekspert kaizen, natomiast wprowadzenie jest autorstwa Mariusza Bryke – Country Managera KAIZEN Institute Polska. W międzynarodowym bestsellerze, Droga Toyoty tłumaczono sukces tej firmy rewolucyjnym modelem 4P, którego elementami składowymi jest filozofia, ludzie, proces i rozwiązywanie problemów. Teraz, w książce Kultura Toyoty, autorytety w zakresie Toyoty, … Czytaj dalej Kultura Toyoty. Serce i dusza Toyoty

Sztuka strategii

Opublikowany

SZTUKA STRATEGII.TEORIA GIER W BIZNESIE I ŻYCIU PRYWATNYM.Księga mądrości, która pomoże ci wygrywać w biznesie i w życiu prywatnym.Teoria gier. Być może coś o niej słyszałeś lub może widziałeś film Piękny umysł i zacząłeś się zastanawiac, jak owa teoria może ci pomóc w rozegraniu własnego życia. Ta książka powie, jak to zrobić.* Pamiętasz, jak ostatnio … Czytaj dalej Sztuka strategii

Zaufanie #1

Opublikowany

„Zaufanie – nie istnieje nic ważniejszego w relacjach między przełożonymi a ich pracownikami, między kolegami a partnerami. Bez zaufania nie można myśleć o skutecznym zarządzaniu ani o przywiązaniu klientów, przy braku zaufania żadne przedsiębiorstwo nie osiągnie takiego tempa działania, aby zapewnić sobie przyszłość na burzliwych dziś rynkach. Ta książka ma wydobyć zaufanie z zacisznych zakątków, … Czytaj dalej Zaufanie #1

Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi

Opublikowany

Autorzy omawiają rynek nieruchomości komercyjnych, czyli przynoszących właścicielom dochód, ich klasyfikację, procedury podejmowania decyzji inwestycyjnych, strategie właścicieli, przyjmowanie nieruchomości do zarządzania, zarządzanie operacyjne i stanem techniczno-użytkowym, działania marketingowe i promocyjne, w tym budowę strategii marketingowych dla nieruchomości handlowych, specyficzne procedury i techniki zarządzania obiektami należącymi do korporacji.

Menadżer skuteczny

Opublikowany

Dla osiągnięcia sensownej efektywności nie wystarczy być inteligentnym, ciężko pracować i znać się na rzeczy. Efektywność to coś odrębnego, coś innego. Ale nie wymaga ona jakiegoś specjalnego daru, specjalnych talentów czy specjalnego treningu. Nie wymaga – w przypadku menedżera – czegoś specjalnie skomplikowanego. Na efektywność składa się pewna suma nawyków i zabiegów, które przedstawia i … Czytaj dalej Menadżer skuteczny

Menedżer coachem. Jak rozmawiać by osiągnąć rezultaty

Opublikowany

Głównym celem tej książki jest pokazanie, jak użytecznym, jednak w praktyce menedżerskiej niedocenianym narzędziem pozostaje rozmowa.Czytelnicy dowiedzą się z niej, jak powinny wyglądać konstruktywne rozmowy z pracownikami oraz jak wiele może zmienić coaching i związane z nim umiejętności. Autorzy zachęcają do refleksji nad coachingowym stylem zarządzania, w którym podstawowym sposobem rozwiązywania problemów jest dialog oparty … Czytaj dalej Menedżer coachem. Jak rozmawiać by osiągnąć rezultaty

Odpowiedzialność zarządu spółki

Opublikowany

Książka poświęcona jest niezwykle ważnej dla każdej firmy kwestii odpowiedzialności członków zarządu. Zagadnienia te bardzo często budzą wątpliwości w praktyce, dlatego chcemy wszystkim zainteresowanym przybliżyć je w sposób przystępny. Kolejno Autor omawia:– zasady odpowiedzialności osób, które działają w imieniu spółki w organizacji, tj. w okresie jeszcze przed wpisem do rejestru,– uprawnienia i obowiązki członków zarządu, … Czytaj dalej Odpowiedzialność zarządu spółki

Poradnik kontrolowanego przedsiębiorcy

Opublikowany

Książka zawiera przejrzysty przegląd regulacji związanych z procesem kontroli przeprowadzanych w firmach przez różne upoważnione instytucje państwowe. Znajomość praw i obowiązków obu stron – przedsiębiorcy i kontrolującego – poz­woli lepiej funkcjonować w obrocie gospodarczym oraz pomoże w kontaktach z przedstawicielami administracji. Autor omawia:– zasady przeprowadzania kontroli,– uprawnienia przedsiębiorcy związane z kontrolą,– szczególne warunki kontroli skarbowej … Czytaj dalej Poradnik kontrolowanego przedsiębiorcy

Zarządzanie budową

Opublikowany

Kolejny podręcznik w Bibliotece Menedżera Budowlanego skupia się na fazie realizacji procesu budowlanego z punktu widzenia wykonawcy. Wprowadzenie dotyczące specyfiki rynku budowlanego zawiera informacje o jego funkcjonowaniu w Unii Europejskiej oraz opis firmy budowlanej, w tym tradycyjne schematy organizacji, zasady współpracy z jednostkami i wykonawcami na terenie budowy.Następnie omówiono temat umów i różne sposoby pośredniczenia … Czytaj dalej Zarządzanie budową