Z głębokości wołam do Ciebie, Panie. 100 modlitw w trudnych chwilach życia

Opublikowany Autor blogksiazki

Gdy spotyka nas nieszczęście, często brakuje słów, aby je opisać. Dotknięci chorobą, osamotnieni, zdradzeni trwamy w niemym bólu, którego nie potrafimy nazwać. Gdy wydaje się, że nic innego nie da się uczynić – módlmy się. Szukajmy pocieszenia i wsparcia u Boga, jak czynił to Chrystus w Ogrójcu.

Oddając w ręce czytelników tę antologię, mamy nadzieję, że znajdą w niej pocieszenie, a także pewność, że w swoim bólu nie są osamotnieni. To zbiór modlitw niezwykłych autorów, wśród których znajdują się Matka Teresa z Kalkuty, Karol de Foucauld, Emilien Tardif, św. Jan Vianney, św. Teresa z Lisieux. Oprócz tekstów pisanych przez znanych mistrzów duchowych czytelnik znajdzie w tej książce błagania zwykłych ludzi, w których być można rozpozna swoje własne problemy i zmagania z losem: Bernadette, która straciła pracę, dom i najbliższych, alkoholika, który prosi o uzdrowienie i siłę, matki, której córka została wykorzystana czy małżonków, którzy nie mogą mieć dzieci.

100 modlitw w trudnych chwilach życia to zbiór tekstów, który można wykorzystać w modlitwie indywidualnej, w rodzinie czy wspólnocie, ale który może również stanowić inspirację dla tych, którzy w rozmowie z Bogiem szukają własnego języka.