Wokół akulturacji i asymilacji Żydów na ziemiach polskich

Opublikowany Autor blogksiazki

Praca "Wokół akulturacji i asymilacji Żydów na ziemiach polskich" pod redakcją Konrada Zielińskiego jest zbiorem artykułów o asymilacji Żydów w XIX i XX wieku. Założenie tego zbioru jest bardzo interesujące – znajdują się w nim prace młodych badaczy z różnych ośrodków. Ale – co najważniejsze – choć artykuły dotyczą bardzo różnych aspektów asymilacji i jej postrzegania, tomowi przyświecało jedno założenie – wszystkie tematy mają być zupełnie nowe, dotąd niedopracowane i nieznane. Trzeba powiedzieć, że samo założenie jest doskonałe i zostało w pełni zrealizowane.