Wielkie i małe tajemnice Kresów

Opublikowany Autor blogksiazki

Prezentacja zgromadzonej dotąd wiedzy o śmierci generała Władysława Sikorskiego 4 lipca 1943r. na Gibraltarze, o dotąd niewyjaśnionych losach jego córki Zofii Leśniowskiej. Pytania o rolę jaką podczas tej tragedii mógł odegrać por. Jan Różycki. Dzieje Kresów uzupełniają życiorysy ludzi, którzy służyli w konspiracji podczas okupacji Lwowa, począwszy od pierwszego polskiego zdobywcy Kilimandżaro w r. 1889 Antoniego Jakubskiego, ich życiorysy i fotografie. Nieznane dotąd nazwiska i losy konspiracyjnych wojewodów stanisławowskich i tarnopolskiego. Fotografie grobów bohaterów Kresów. Relacja o kontrowersjach wokół śmierci komendanta lwowskiego Obszaru nr 3 ZWZ ppłk. Emila Macielińskiego. Także historia o nigdy nie wzniesionym pomniku króla Władysława Warneńczyka i dyskusjach o herbie Rusi i Ukrainy.

Wyjątkowy walor mają relacje prof. Węgierskiego – żołnierza AK – o próbach i metodach werbowania go na tajnego współpracownika najpierw NKWD, a po powrocie z łagrów do Polski w 1954 r. – przez UB.