Tytuł Wielkiego Ambasadora Polszczyzny dla Tadeusza Konwickiego

Opublikowany Autor blogksiazki

Rada Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk ustanowiła tytuł Ambasadora Polszczyzny. Ma on być przyznawany za wybitne zasługi w popularyzacji i krzewieniu „pięknej, poprawnej i etycznej polszczyzny” w pięciu kategoriach: Ambasadora Polszczyzny w Mowie, Ambasadora Polszczyzny w Piśmie, Ambasadora Polszczyzny poza Granicami Kraju, Młodego Ambasadora Polszczyzny oraz Ambasadora Polszczyzny Regionalnej.
Ponadto kapituła przyzna także tytuł Wielkiego Ambasadora Polszczyzny pisarzowi Tadeuszowi Konwickiemu – „w uznaniu jego zasług dla polskiej literatury, a zwłaszcza dla ożywionej duchem Rzeczypospolitej Obojga Narodów, wrażliwości i świadomości językowej kilku pokoleń Polaków „.
Pierwsze tytuły wręczone zostaną 10 listopada podczas gali, jaka odbędzie się w Akademii Muzycznej w Katowicach.