Zmieniając kurs na życie

Opublikowany

"Zmieniając kurs na życie" to książka mówiąca o konieczności zmian. Autor wzywa do działań, które pozwolą nam odzyskać panowanie nad swoim życiem, zanim zostanie ono poddane absolutnej kontroli. Szuka przyczyn, które spowodowały, że nasza cywilizacja pobłądziła. Analizuje czynniki historyczne, społeczne, ekologiczne, ekonomiczne, technologiczne, a także to, co dokonało się w dziedzinie rolnictwa, prawa, edukacji i … Czytaj dalej Zmieniając kurs na życie

Polityka społeczna

Opublikowany

Podręcznik akademicki z zakresu polityki społecznej!Ten dynamicznie rozwijający się kierunek studiów, analiza coraz to nowych problemów i przemian społecznych, koncepcji socjalnej funkcji państwa stawiają przed dydaktykami i studentami poważne wyzwanie. Książka łączy aspekty nauki o polityce społecznej z diagnozą stanu problemów społecznych (bezrobocia, rynku pracy, migracji, pomocy społecznej, pracy socjalnej, polityki rodzinnej) oraz praktyczną działalnością. … Czytaj dalej Polityka społeczna

Droga do zniewolenia

Opublikowany

Najsłynniejsza książka antysocjalistyczna XX wieku! Hayek miał wielki wpływ na przebieg debat z zakresu ekonomii i filozofii polityki w ostatnich trzydziestu latach, przywracając znaczenie podstawowym pojęciom i problemom klasycznego liberalizmu. Droga do zniewolenia jest najsłynniejszą książką Hayeka. Hayek wykazuje w sposób jasny i przekonujacy, że wszelki socjalizm prowadzi nieuchronnie do utraty wolności, stanowi też historyczne … Czytaj dalej Droga do zniewolenia

Na ubitej ziemi. Moje awantury dwudziestolecia

Opublikowany

Jest to zbiór polemik tego wybitnego historyka idei i pasjonata konserwatyzmu. O konserwatyzmie w tym gronie pisać nie trzeba. Prof. Bartyzel to polemista elegancki, atakujący adwersarza z gracją i wyrozumiałością, która nierzadko wychodzi temu ostatniemu bokiem. Wśrod “atakowanych” takie tuzy myśli wolnościowej, jak Janusz Korwin-Mikke, Robert Gwiazdowski, Tomasz Gabiś czy Marek Jurek. Prawie 350 stron … Czytaj dalej Na ubitej ziemi. Moje awantury dwudziestolecia

Współczesna muzułmańska myśl społeczno-polityczna. Nurt Braci Muzułmanów

Opublikowany

Książka składa się z dwóch części. W pierwszej przedstawiona została geneza powstania Stowarzyszenia Braci Muzułmanów i miejsce islamizmu w polityce Egiptu w XX w. Zaprezentowane zostały główne postaci Stowarzyszenia Braci Muzułmanów i miejsce islamizmu w polityce Egiptu w XX w. Zaprezentowane zostały główne postaci Stowarzyszenia, jego Główni Przewodnicy, a także czołowi ideolodzy, których poglądy stały … Czytaj dalej Współczesna muzułmańska myśl społeczno-polityczna. Nurt Braci Muzułmanów

Rządzenie

Opublikowany

Książka Anne Mette Kjr to przystępne wprowadzenie do coraz istotniejszego w naukach politycznych pojęcia rządzenia (governance). Autorka pokazuje w niej, w jaki sposób pojęcie to jest stosowane w administracji publicznej i polityce, w stosunkach międzynarodowych, europeistyce i polityce porównawczej. Nie istnieje powszechnie uzgodniona i akceptowana definicja rządzenia. Pozostaje ono nieuchwytną teorią, definiowaną i formułowaną na … Czytaj dalej Rządzenie

Dojrzewanie pisma polityczne 1964-1968

Opublikowany

Dojrzewanie to czas, kiedy krystalizują się postawy, rodzą koncepcje, zarysowuje praktyka. Dla Jacka Kuronia takim okresem dojrzewania – do antysystemowej opozycji – były lata 60. To wtedy powstał, napisany wspólnie z Karolem Modzelewskim, słynny List otwarty do partii. Wnikliwa diagnoza rzeczywistości PRL-u i ideowy manifest niezależnej lewicy. Tekst o potencjale politycznego dynamitu, który uruchomił antagonizm … Czytaj dalej Dojrzewanie pisma polityczne 1964-1968

Leksykon świata. Wszystko o państwach i największych miastach świata

Opublikowany

Leksykon świata. Wszystko o państwach i największych miastach świata Kompletne informacje z zakresu geografii politycznej, gospodarki, społeczeństwa i środowiska, podane w formie tabel, wykresów i opisów, o powtarzającym się układzie, charakteryzujące 194 państwa. Doskonałe narzędzie porównawcze ukazujące sytuację na świecie oraz ułatwiające poznanie i zrozumienie procesów rozwojowych, sukcesów i trudności, jakich doświadczają poszczególne kraje. Znakomita … Czytaj dalej Leksykon świata. Wszystko o państwach i największych miastach świata

Summa przeciw lewakom

Opublikowany

"Tournée dwóch działaczy gejowskich, którzy podają się za katolików; szerokie komentowanie faktu, iż obaj panowie mają (rzekomo) katolicki ślub; powstanie kabaretowego wyznania gejowskiego, (…) to dopiero początek ofensywy gejowskich lobbystów w sferze religii. Ich celem zaś, wbrew temu, co deklarują, wcale nie jest większa tolerancja dla ich przypadłości, ale całkowita akceptacja aktów homoseksualnych, błogosławienie związków … Czytaj dalej Summa przeciw lewakom

Autorytaryzm a demokracja

Opublikowany

Publikacja podejmuje temat władzy autorytarnej w Polsce po upadku totalitaryzmu z czasów PRL. Autor opisuje genezę autorytaryzmu, typy demokracji we współczesnym świecie, związki miedzy władzą a autorytaryzmem i jego społeczne przejawy, wprowadza pojęcie demokracji autorytarnej, pokazuje zjawiska świadczące o pozytywnym i negatywnym rozumienia autorytaryzmu i demokracji. Po roku 1989 w Polsce pojęcia te są często … Czytaj dalej Autorytaryzm a demokracja