Wampir. Biografia symboliczna – Maria Janion

Opublikowany

Wampir. Biografia symboliczna Maria Janion Mit wampiryczny doczekał się w Anglii, we Francji i w Niemczech wielu opracowań. Ukazano w nich rozmaite aspekty wampiryzmu uznanego za najpotężniejszy mit literacki XX wieku. Aleksander Dumas napisał w swoim Wampirze prorocze słowa: „Dokądkolwiek pójdziemy, będzie zawsze szedł za nami”. Książka Marii Janion przedstawia drogi, którymi poruszał się wampir … Czytaj dalej Wampir. Biografia symboliczna – Maria Janion