Sens odpowiedzialności – Impuls

Opublikowany Autor blogksiazki

Małgorzata Kościelska
Sens odpowiedzialności

Perspektywa psychologa klinicznego

Co to jest odpowiedzialność? Małgorzata Kościelska w swojej książce poddaje gruntownej analizie to jakże często używane, ale niejednoznacznie rozumiane, a przy tym jakże ważne w dzisiejszych czasach słowo. Próbuje dotrzeć do jego właściwego znaczenia i sensu. Niezwykle cenne jest w tej pozycji spojrzenie z różnych perspektyw na omawiane pojęcie: filozoficznej, prawnej, etycznej, psychologicznej, socjologicznej i pedagogicznej, co odzwierciedla obecność odpowiedzialności w rozmaitych dyscyplinach. Na tej podstawie autorka – psycholog kliniczny – kreśli podstawy psychologicznej teorii odpowiedzialności, dając odpowiedzi na następujące podstawowe pytania: co to jest odpowiedzialność w sensie obiektywnym i subiektywnym?, kim jest człowiek odpowiedzialny?, czym jest poczucie odpowiedzialności?, jakie występują zaburzenia zdolności do odpowiedzialności?, jakie skutki niesie ze sobą podejmowanie odpowiedzialności – kiedy jest destrukcyjne, a kiedy przyczynia się do dobra osobistego i społecznego? czy można mówić o odpowiedzialności w przypadku dzieci lub osób chorych i z zaburzeniami osobowości?
Rozważania swe autorka snuje na podstawie rozlicznych badań prowadzonych na przestrzeni blisko ćwierćwiecza, tak więc jest to praca gruntowna i głęboko przemyślana. Co więcej, przysługuje jej miano pionierskiej na polskim rynku monografii poświęconej psychologicznej problematyce odpowiedzialności ujętej z perspektywy klinicznej, a także rozwojowej.
Książka jest napisana przystępnym językiem i bogato zilustrowana opisami klinicznymi poszczególnych przypadków. Jej adresatami jest zatem szerokie spektrum odbiorców – naukowcy, studenci zajmujący się tematyką odpowiedzialności, praktycy (psychologowie, zwłaszcza kliniczni), lekarze, pedagodzy, duchowni i wszystkie osoby zainteresowane poruszaną problematyką.

Zobacz spis treści

Oficyna Wydawnicza IMPULS

ISBN 978-83-7308-898-6
Wydanie I, Kraków 2007
Format B5
Objętość 166 stron
Oprawa twarda, szyta