Prawo rzeczowe. Repetytorium

Opublikowany Autor blogksiazki

Stan prawny na: 1.06.2010 r.

Prawo rzeczowe jest obszerną dziedziną prawa cywilnego, mającą kluczowe znaczenie dla obrotu prawnego. Znajomość jego przepisów jest niezbędnym elementem wykształcenia prawniczego oraz podstawą do nabycia umiejętności praktycznych w każdym zawodzie prawniczym.
Jakie są rodzaje nabycia i utraty prawa własności?
Jakie środki prawne przysługują w razie konieczności ochrony prawa własności?
Co może być przedmiotem użytkowania wieczystego?
Niniejsze repetytorium, dzięki swej przystępnej formie, pomoże Ci znaleźć odpowiedź na te i inne pytania oraz skutecznie powtórzyć materiał. Opracowanie zostało przygotowane z myślą o studentach studiów prawniczych. Może być także pomocne absolwentom kierunków prawniczych w przygotowaniu się do egzaminów na aplikacje czy końcowych egzaminów zawodowych.