Aplikacja 2010. Zbiór przepisów. Część 2

Opublikowany

W ostatnich latach zmianie uległ kształt egzaminów na aplikacje prawnicze – z jednej strony wprowadzono jednolitą formę testową, z drugiej zaś założono konieczność opanowania kilkudziesięciu najważniejszych aktów prawnych. Dotyczy to osób zdających egzamin na aplikację adwokacko-radcowską, notarialną czy komorniczą, jak i aplikację ogólną, poprzedzającą aplikacje prokuratorską i sędziowską. Przedstawione dwa tomy aktów prawnych dla zdających … Czytaj dalej Aplikacja 2010. Zbiór przepisów. Część 2

Obowiązek alimentacyjny oraz opieka nad małoletnim dzieckiem

Opublikowany

Publikacja zawiera analizę zagadnień związanych z obowiązkiem alimentacyjnym, władzą rodzicielską oraz opieką nad małoletnim dzieckiem, jak również omówienie treści obowiązku alimentacyjnego i jego zakresu, grup podmiotów zobowiązanych do alimentacji i kolejności wykonywania obowiązku alimentacyjnego przez podmioty do tego zobowiązane. Ponadto omówione zostały:* zagadnienia związane z władzą rodzicielską – problematyka rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych,* kwestie … Czytaj dalej Obowiązek alimentacyjny oraz opieka nad małoletnim dzieckiem

Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji

Opublikowany

Oddawany do rąk Czytelników podręcznik stanowi syntetyczny wykład podstawowych instytucji prawa cywilnego w odniesieniu do działalności administracji publicznej. Potrzeba jego napisania zrodziła się w związku z wprowadzeniem na studia administracyjne wykładów z przedmiotu Prawo cywilne z umowami w administracji. Stąd jego adresatami są przede wszystkim studenci przygotowujący się do egzaminu z tego przedmiotu.

Aplikacja 2010. Prawo cywilne. Część I.

Opublikowany

Kto może zostać ubezwłasnowolniony całkowicie?Kiedy można żądać unieważnienia umowy zawartej w wyniku aukcji? Kiedy można żądać unieważnienia umowy zawartej w wyniku przetargu? Kończysz studia i zdajesz na aplikację prawniczą? A może przygotowujesz się do egzaminu końcowego na aplikacji lub chcesz sprawdzić swoją wiedzę? Pytania zostały sformułowane w taki sposób, aby nie tylko sprawdzać wiedzę, ale … Czytaj dalej Aplikacja 2010. Prawo cywilne. Część I.

Aplikacja 2010. Prawo cywilne. Część II.

Opublikowany

Kończysz studia i zdajesz na aplikację prawniczą? A może przygotowujesz się do egzaminu końcowego na aplikacji lub chcesz sprawdzić swoją wiedzę? Pytania zostały sformułowane w taki sposób, aby nie tylko sprawdzać wiedzę, ale także ją systematyzować. Do każdego pytania przypisane są cztery odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Testy zawierają odpowiedzi wskazujące podstawę prawną, … Czytaj dalej Aplikacja 2010. Prawo cywilne. Część II.

Prawo prywatne międzynarodowe i międzynarodowe postępowanie cywilne

Opublikowany

Stan prawny na 1.04.2010 r.Repetytorium jest przystępnym przewodnikiem po podstawowych zagadnieniach z prawa prywatnego międzynarodowego i międzynarodowego postępowania cywilnego, może stanowić pomoc w przygotowaniu się do egzaminów i kolokwiów. Oprócz części teoretycznej zawiera zestaw testów oraz kazusów do samodzielnego rozwiązania, a ponadto zamieszczono w nim wiele wyliczeń, rysunków, schematów, wykresów i tabel. Autorzy położyli szczególny … Czytaj dalej Prawo prywatne międzynarodowe i międzynarodowe postępowanie cywilne

Wpływ upadłości likwidacyjnej na wykonanie zobowiązań z umów wzajemnych

Opublikowany

Stan prawny na 1.03.2010 r.Prezentowana pozycja po raz pierwszy podejmuje w tak szerokim zakresie zagadnienie wpływu upadłości likwidacyjnej na zobowiązania upadłego z umów wzajemnych. Autor podjął próbę przedstawienia złożonej problematyki ustalenia dopuszczalnego na gruncie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze zakresu ingerencji w wyznaczone prawem cywilnym zasady wykonywania zobowiązań wynikających z umów wzajemnych. Rozważania zawarte … Czytaj dalej Wpływ upadłości likwidacyjnej na wykonanie zobowiązań z umów wzajemnych

Kodeks postępowania cywilnego. Prawo w diagramach

Opublikowany

Praktyka uczenia pokazuje, że łatwiej zapamiętać rysunek, diagram czy tabelę niż tekst szczelnie wypełniający stronicę, z rzadka tylko okraszony akapitem. Analizując nasze studenckie doświadczenia, doszliśmy do wniosku, że prawie wszyscy rozrysowywaliśmy na kartkach trudniejsze zagadnienia, by rzut oka wystarczył do przypomnienia sobie materiału. Idąc tą drogą postanowiliśmy wyjść naprzeciw studentom – w tym przypadku studentom … Czytaj dalej Kodeks postępowania cywilnego. Prawo w diagramach

Procedura cywilna. Testy dla studentów

Opublikowany

Stan prawny na 20.02.2010 r.Prezentowana książka zawiera ponad 700 pytań testowych wielokrotnego wyboru skonstruowanych na bazie konkretnych stanów faktycznych, co nie tylko zmusza do myślenia i ułatwia zapamiętywanie, ale także sprawia, że nauka procedury cywilnej staje się znacznie ciekawsza. W odpowiedziach zamieszczone zostały odesłania do konkretnych przepisów, których zastosowanie należy uwzględnić w danym przypadku, orzeczeń … Czytaj dalej Procedura cywilna. Testy dla studentów

Przeniesienie praw z umowy ubezpieczenia

Opublikowany

Książka jest monograficznym opracowaniem tematyki przeniesienia praw z umowy ubezpieczenia – zagadnienia ważnego dla praktyki przede wszystkim z uwagi na wykorzystanie cesji ubezpieczeniowej przy zabezpieczaniu wierzytelności. Przeniesienie praw z ubezpieczenia rodzi szereg problemów teoretycznych dotyczących m. in. przedmiotu przelewu, umów ubezpieczenia o rozszerzonej podmiotowości oraz znaczenia polisy ubezpieczeniowej. Autor analizuje te oraz inne kontrowersyjne kwestie … Czytaj dalej Przeniesienie praw z umowy ubezpieczenia