Optymizm. Perspektywa psychologiczna

Opublikowany Autor blogksiazki

Optymizm to bardzo modny temat, często poruszany w popularnej prasie, w audycjach telewizyjnych czy poradnikach. Ludzie często dyskutują przeciwstawiając mu pesymizm i zastawiając się, gdzie w tym miejsce na realizm. Czy jestem optymistą? Gdzie przebiega granica, której nie warto przekroczyć, by nie popaść w niepoprawny optymizm? A co na temat optymizmu mówią badania psychologów? Jakie są źródła, przejawy oraz konsekwencje optymizmu?
Autorka przedstawia sam fenomen optymizmu, demograficzne uwarunkowania oraz jego wpływ na funkcjonowanie człowieka i miejsce tego konstruktu w nurcie tak zwanej psychologii pozytywnej.
Na podstawie recenzji prof. dr hab. Dariusza Dolińskiego

Agnieszka Czerw – dr, adiunkt w Zakładzie Psychologii Zarządzania i Zachowań Konsumenckich w Instytucie Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. W 2002 roku obroniła doktorat na temat związków między optymizmem a twórczością. Jest członkiem międzynarodowych organizacji International Postitive Psychology Association (IPPA) oraz European Network for Positive Psychology (ENPP) oraz autorką wielu artykułów i rozdziałów w pozycjach książkowych.