Mowa o godnosci człowieka. Oratio de hominis dignitate

Opublikowany Autor blogksiazki

Mowa o godności człowieka Giovanniego Pico della Mirandoli jest ciekawym merytorycznie i historycznie wykładem antropologii filozoficznej humanizmu, a ponadto perełka literatury włoskiego odrodzenia, pociągającą swoją urodą literacką. Słynna przemowa Boga od Adama z początku Mowy przez wielu była odczytywana jako manifest nowożytnego humanizmu, gdyż czyni z wolności fundament natury człowieka. Inni, skromniej, uznają Mowę za świadectwo renesansowego redefiniowania kondycji człowieka i samej filozofii (ważne w tym aspekcie jest poszerzanie się zbioru tradycji, z którymi identyfikował się renesansowy myśliciel, zwłaszcza o mądrość dawnego Wschodu i judaizmu).
Niezależnie od rozbieżności interpretacji, Mowa należy do kanonu lektur filozofii i historii idei.
Tekst łaciński i polski. Przełożyli i przypisami opatrzyli Zbigniew Nerczuk i Mikołaj Olszewski.