Matematyka, klasa 2, zakres podstawowy i rozszerzony, Poznać zrozumieć, podręcznik, WSiP

Opublikowany Autor blogksiazki

Podręcznik jest nowym elementem cyklu Poznać, zrozumieć. Wyróżnia się jasną prezentacją treści, wieloma przykładowymi rozwiązaniami zadań i przyjaznym układem graficznym. Zawiera wiele ciekawych sytuacji, które umożliwiają uczniom przeprowadzenie prostych rozumowań i dowodów. Wiele problemów przedstawiono na rysunkach, które ułatwiają zrozumienie nowych treści. Podręcznik charakteryzuje się logicznym układem materiału nauczania, prostym, zrozumiałym językiem, różnorodnością przykładów i zadań. Składa się z 8 rozdziałów, a w każdym z nich: definicje, twierdzenia, przykłady, ćwiczenia, zadania ćwiczące i sprawdzające w bloku:
A gdyby sprawdzian był teraz?. Każdy dział kończy się podsumowaniem A gdyby matura była teraz? – jest to kolejna grupa zadań do wykonania. Na końcu podręcznika, podobnie jak w klasie 1, znajduje się Bank zadań, a w nim 360 dodatkowych zadań. Podręcznik urozmaicają ciekawostki i projekty długoterminowe dla uczniów.