Podstawy analizy matematycznej

Opublikowany

Wyjątkowy podręcznik analizy matematycznej! Książka zawiera zwięzły wykład podstawowych pojęć i twierdzeń analizy matematycznej wzbogacony różnymi informacjami z innych działów matematyki, niezbędnymi przy korzystaniu z podręcznika. Każdy rozdział podręcznika kończy zestaw zadań do samodzielnego rozwiązania. Podręcznik jest przyjazny dla czytelnika dzięki temu, że autor: * w logiczny sposób ułożył wykładany materiał, * jasno przedstawił myśli … Czytaj dalej Podstawy analizy matematycznej

Matematyka, klasa 2, zakres podstawowy, podręcznik, nowa linia, Operon

Opublikowany

Przygotowaliśmy trzy tomy podręcznika do matematyki (osobno dla obu zakresów) dla liceum ogólnokształcącego, profilowanego i technikum. Stworzyliśmy publikację na bardzo wysokim poziomie merytorycznym, dostosowaną jednocześnie do poziomu uczniów w liceum. Przy tworzeniu publikacji kierowaliśmy się najnowszymi badaniami i rozwiązaniami dydaktycznymi, a także wieloletnim doświadczeniem w przygotowywaniu podręczników do szkół ponadgimnazjalnych. Celem podręcznika jest takie pokierowanie … Czytaj dalej Matematyka, klasa 2, zakres podstawowy, podręcznik, nowa linia, Operon

Statystyka dla studentów kierunków technicznych i przyrodniczych

Opublikowany

Książka jest nowoczesnym podręcznikiem statystyki. Jej pierwsza część (wstępna analiza danych, przejście od modelu probabilistycznego do wnioskowania statystycznego, podstawy wnioskowania statystycznego oraz analiza regresji) może być podstawą jednosemestralnego kursu wprowadzającego. W drugiej części przedstawiono wybrane, najbardziej istotne dla praktyka zagadnienia statystyki aplikacyjnej: analizę wariancji, analizę zależności cech jakościowych, metody próbkowania, zagadnienia symulacji komputerowej i metody … Czytaj dalej Statystyka dla studentów kierunków technicznych i przyrodniczych

Probabilistyka. Rachunek prawdopodobieństwa. Statystyka matematyczna. Procesy stochastyczne

Opublikowany

Podręcznik zawiera podstawowe wiadomości z rachunku prawdopodobieństwa, statystyki matematycznej i procesów stochastycznych. Zakres i sposób przedstawienia materiału umożliwia wykorzystanie książki do wykładów z probabilistyki o różnym poziomie trudności, zwłaszcza na uczelniach technicznych. Omówione zagadnienia są ilustrowane przykładami oraz zadaniami do samodzielnego rozwiązania, do których na końcu książki podano odpowiedzi. Treść zadań dotyczy różnych dziedzin: techniki, … Czytaj dalej Probabilistyka. Rachunek prawdopodobieństwa. Statystyka matematyczna. Procesy stochastyczne

Algebra dla studentów

Opublikowany

Książka zawiera wykład z algebry, który obejmuje następujące tematy: podstawowe struktury algebraiczne, liczby zespolone, przestrzenie i przekształcenia liniowe, układy równań liniowych, rachunek macierzy, funkcje macierzy, formy kwadratowe. Oprócz definicji i twierdzeń wraz z dowodami, bardzo istotnym elementem prezentowanego materiału są przykłady, ułatwiające zrozumienie wprowadzanych pojęć oraz przyswojenie teorii. Poza tym, po każdym rozdziale Czytelnik znajdzie … Czytaj dalej Algebra dla studentów

Obsesja liczb pierwszych

Opublikowany

Obsesja liczb pierwszych przedstawia czytelnikowi największy nierozwiązany problem w matematyce — hipotezę Riemanna. Jest to pozycja popularno-naukowa i, jak mówi w prologu autor, jest skierowana do niematematyków. Łącząc kontekst historyczno-biograficzny i kulturowy z naukowym autor przedstawia samą hipotezę Riemanna, teorię liczb, oraz związki matematyki z fizyką. Pierwotnie wydana w USA (2003 r.) książka J. Derbyshire’a … Czytaj dalej Obsesja liczb pierwszych

Słownik podręczny. Angielsko – polski słownik spawalniczy

Opublikowany

Słownik zawiera ok.5000 podstawowych terminów angielskich z dziedziny spawalnictwa, a także z dziedzin z nią powiązanych, takich jak np. elektrotechnika, metaloznawstwo, wytrzymałość materiałów, wraz z ich odpowiednikami lub objaśnieniami w języku polskim.Niektóre terminy wielowyrazowe zamieszczono przykładowo dla zilustrowania sposobu tworzenia złożeń.Słownik został opracowany jako pomoc dla wszystkich, którzy w swej pracy mają do czynienia z … Czytaj dalej Słownik podręczny. Angielsko – polski słownik spawalniczy

Słownik podręczny. Polsko – angielski słownik fizyczny

Opublikowany

Słownik zawiera ok.17 000 terminów polskich wraz z ich odpowiednikami lub objaśnieniami w języku angielskim, z dziedziny fizyki, a także z dziedzin z nią powiązanych , takich jak np. geofizyka, meteorologia, fizykochemia czy energetyka jądrowa. Został on opracowany jako pomoc dla wszystkich, którzy mają do czynienia z terminologią z wyżej wymienionych dziedzin, a szczególności dla … Czytaj dalej Słownik podręczny. Polsko – angielski słownik fizyczny

Oswajanie nieskończoności. Historia matematyki

Opublikowany

Nasze społeczeństwo nie mogłoby funkcjonować bez matematyki. Wiele zupełnie zwyczajnych dla nas osiągnięć – od mostów wiszących i Internetu po badanie kosmosu i giełdę papierów wartościowych ? opiera się na matematycznych innowacjach. Rozwój cywilizacji i postępy w matematyce szły ze sobą ramię w ramię. Dokonane przez Greków, Arabów i Hindusów przełomy w trygonometrii umożliwiły nawigację … Czytaj dalej Oswajanie nieskończoności. Historia matematyki

Matematyka, klasa 2, podręcznik, Operon

Opublikowany

Prezentujemy nowy podręcznik do nauczania matematyki w gimnazjum – w pełni zgodny z nową podstawą programową, która bardzo szczegółowo określa wymagane treści nauczania. Dlatego nasza publikacja została wzbogacona o określone tematy i zagadnienia. Dodano wiele ćwiczeń i zadań wraz z rozwiązaniami, które kształtują umiejętności wymagane na egzaminie gimnazjalnym. Podręcznik pomaga w prowadzeniu zajęć dla uczniów … Czytaj dalej Matematyka, klasa 2, podręcznik, Operon