Marketing, podręcznik, Ekonomik

Opublikowany Autor blogksiazki

Podręcznik obejmuje wszystkie hasła programu nauczania przedmiotu „marketing” realizowanego w ramach zawodów: technik ekonomista (program nauczania: 23 02/T-5,SP/MEN/1998.02.24 z 1998 r.), technik handlowiec (program nauczania: 23-05/T-5,T-3,SP/MEN/1997.07.16 z 1997 r.) i technik rachunkowości (program nauczania: 341[06]SP/MEN/2000.01.03 z 2000 r.).

Zgodny z podstawami programowymi kształcenia w zawodach: technik ekonomista, technik handlowiec i technik rachunkowości.