Kryminologia. Testy dla studentów

Opublikowany Autor blogksiazki

Czy znasz odpowiedzi na takie pytania:
Kiedy powstał paradygmat neoklasyczny w kryminologii?
W strukturze jakiej orgranizacji znajduje się Europejski Komitet do Spraw Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu?
Czym charakteryzuje się holenderski model polityki narkotykowej?
Na czym polega zaprzeczenie odpowiedzialności według teorii technik neutralizacji?
Jakie pojednawcze sposoby rozwiązywania sporów przewiduje polskie prawo?
Co wykazało badanie Susan Estrich na temat źródeł strachu?
Czego dowiódł eksperyment Hansa Tocha i Richarda Schultego?
Na czym polega eksternalizacja?
Zbiór 603 pytań pozwoli Ci nie tylko na łatwe przyswojenie wiedzy kryminologicznej, ale także będzie stanowić skuteczną powtórkę materiału przed egzaminem.