Kołobrzeg – twierdza Solidarności

Opublikowany Autor blogksiazki

Podstawa źródłowa imponująca. Autor dokonał niezwykle wnikliwej kwerendy w archiwach IPN. Wykorzystana została sumiennie literatura przedmiotu. W sposób kompetentny przedstawiona została geneza i działalność kołobrzeskiej "Solidarności". Warsztat pracy prawnika, zacięcie historyka, niewątpliwie rzutuje na efekt pracy Autora. Z całym przekonaniem rekomenduję pracę do druku w 30-lecie "Solidarności". (prof.zw.dr.hab. Bogusław Polak)