Ja i procesy samoregulacji. Różnice między zdrowiem a zaburzeniami psychicznymi

Opublikowany Autor blogksiazki

Książka zawiera wiedzę i przegląd koncepcji z zakresu Ja, samoregulacji, w tym procesów uwagi, a także samooceny. Autorka przedstawia obraz zaburzeń psychicznych w kontekście samoregulacji.
Mirosława Huflejt-Łukasik opisuje, w jaki sposób funkcjonuje jednostka, kiedy napotyka nowe dla siebie sytuacje bądź spotyka się z trudnościami w życiu spowodowanymi problemami i zaburzeniem psychicznym. Istotą jest pokazanie roli Ja, mechanizmów samoregulacji, w tym procesów uwagi, także konsekwencji dla stanu emocjonalnego osoby, jej samooceny. Autorską koncepcję i badania poświęca przede wszystkim różnicom między osobami zdrowymi a osobami z zaburzeniami psychicznymi (zaburzeniami lękowymi, depresją, schizofrenią). Pokazuje znaczenie struktury Ja idealnego dla funkcjonowania osoby, samoregulacji.
Książka jest adresowana głównie do psychologów, studentów psychologii, ale także reprezentantów innych nauk społecznych, humanistycznych, medycznych. Może stanowić pomocną lekturę dla praktyków zajmujących się pomaganiem, w tym psychoterapią. Zawarte koncepcje i rezultaty badań pozwalają lepiej zrozumieć funkcjonowanie osoby w sytuacji zmian i w obliczy trudności – problemów psychicznych czy zaburzeń psychicznych.

Dr Mirosława Huflejt-Łukasik pracuje w Katedrze Psychopatologii i Psychoterapii Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Badania i publikacje naukowe autorki dotyczą głównie problematyki struktury Ja, kierowania uwagi oraz różnic w tym zakresie między osobami zdrowymi i osobami z zaburzeniami psychicznymi. W obszarze jej zainteresowań naukowych znajduje się także temat zmian – pozytywnych i negatywnych – doświadczanych przez ludzi, oraz skutków tych zmian dla dobrostanu osoby. W swoich publikacjach zajmuje się też tematyką kompetencji psychoterapeuty i coacha, w tym etyką zawodową obu tych form pomagania. Laureatka zespołowej nagrody I stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za publikacje Psychoterapia. Teoria, Psychoterapia. Praktyka, Psychoterapia. Badania i szkolenie pod redakcją L. Grzesiuk; współautorka książek polskich i obcojęzycznych oraz autorka i współautorka artykułów naukowych (w tym m.in. w Stress and Health, Polish Psychological Bulletin) i popularyzujących wiedzę psychologiczną. Jest także praktykiem, coachem i psychoterapeutą (The European Certificate of Psychotherapy).