Historia Polski. 100 wydarzeń

Opublikowany Autor blogksiazki

Z bogatej historii Polski wybrano 100 najważniejszych wydarzeń, głównie politycznych, jak również związanych z kulturą i nauką oraz procesami społecznymi.
Wybór nie należał do łatwych, gdyż na kilkudziesięciu stronach trzeba było zamknąć ponad 1000 lat naszej historii.
Książkę otwiera chrzest Polski, a zamyka wstąpienie do Unii Europejskiej.
Wydarzenia uporządkowane chronologicznie prezentują nasze dzieje w czasach panowania Piastów, Jagiellonów i królów elekcyjnych, w dobie rozbiorów, po odzyskaniu niepodległości, w czasie okupacji hitlerowskiej, w okresie PRL-u i obecnie. Odnotowano pojawienie się pierwszej w języku polskim książki, dokonania Kopernika i… przyznanie Oscara Andrzejowi Wajdzie.
Krótkie komentarze, ilustracje i zestawienie z faktami poprzedzającymi i następującymi po opisywanym wydarzeniu pokazują też związki przyczynowo-skutkowe.
W tym celu na każdej stronie umieszczono specjalną „oś chronologiczną”. Podpisy do ilustracji i mapy opatrzone szczegółowymi legendami stanowią dodatkowe źródło wiedzy.
Dzięki temu prezentowana publikacja to swoiste ABC historii Polski.