Historia Polski

Opublikowany Autor blogksiazki

Zwięzłe przedstawienie dziejów Polski od czasów najdawniejszych do współczesności.
Jerzy Topolski (1928-1998), historyk, uczony o światowym rozgłosie.
W swoich badaniach zajmował się historią nowożytną Polski i Europy, historią historiografii, oraz teorię i metodologią historii.
Jest Autorem bardzo poczytnych prac monograficznych oraz syntez z dziejów powszechnych i Polski.
Historia Polski jest próbą zwięzłego przedstawienia dziejów Polski od czasów najdawniejszych do współczesności. Jest pierwszym tego rodzaju tzn. tak zwięźle pojętym, opracowaniem przeszłości naszego kraju, narodu, państwa i kultury.
Nie jest to książka, jak to bardzo często z ogólniejszymi ujęciami bywa, lecz pracą ściśle historyczną starającą się na ukazywaną przeszłość patrzeć z perspektywy wymogów obiektywnego warsztatu historycznego i wynikających z materiału historycznego interpretacji.
Książka zalecana jest przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu do użytku szkolnego.
Od pierwszego wydania w 1992 roku po dziś dzień Historia Polski Jerzego Topolskiego jest najpoczytniejszą syntezą dziejów naszego państwa.