Historia, klasa 1-3, zakres podstawowy, Poznajemy przeszłość do końca XVII wieku, podręcznik, część 1, SOP

Opublikowany Autor blogksiazki

Podręcznik stanowi pierwszą część podstawowej, trzytomowej serii wydawniczej z historii do liceum „Poznajemy przeszłość”. Książka obejmuje tematykę od pierwszych cywilizacji do końca XVII wieku. Charakter podręcznika określa jego tytuł – Poznajemy przeszłość. Podręcznik stanowi nie tyle zbiór informacji dotyczących historii, lecz medium do jej poznania. Zawiera różne formy dialogu, w którym uczeń jest podmiotem. Każdy rozdział poprzedzony jest pytaniami: „Czy pamiętasz?” oraz kończy się zadaniami sprawdzającymi wiedzę, rozumienie i umiejętności, jakie uczeń powinien opanować po danym temacie. Szczególnym elementem proponowanego uczniom dialogu są materiały źródłowe, zarówno te, które należą do kanonu naszych skojarzeń z dana epoką, jak i te, które nie występują zbyt często w edukacji historycznej. Starannie dobrane mapki i materiał graficzny są wartościowym dopełnieniem przyjaznego tekstu książki.