Gotowi do startu

Opublikowany Autor blogksiazki

Program edukacji i wychowania dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym.
Niniejszy program jest ułożony w oparciu o podstawę programową Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu (MENiS) z dnia 23 grudnia 2008 roku. Obejmuje on różne sfery działań, które zawierają określone cele operacyjne i są przeznaczone do pracy z dzieckiem niepełnosprawnym.
Proponowany program umożliwia wykorzystywanie różnorodnych rozwiązań merytoryczno-metodycznych. Pozwala na swobodę w zakresie doboru zagadnień, ćwiczeń, materiału, celów, zadań oraz metod i form pracy wspomagających proces uczenia się i wychowania dzieci.