Bolesław Pobożny i Wielkopolska jego czasów

Opublikowany Autor blogksiazki

Dzieje Wielkopolski w połowie XIII wieku wzbudziły zainteresowania badaczy już w XIX w. Jednak mimo rozwoju wiedzy historycznej przez długie lata nie powracano do tego tematu, poruszając jedynie poszczególne zagadnienia z dziejów Wielkopolski w szerszym kontekście. Postać Bolesława Pobożnego i jego rządy pozostawały jednak poza kręgiem zainteresowania badaczy.
Książka niniejsza ma przybliżyć nieco zapomnianą postać księcia Bolesława – władcy, który położył fundamenty pod dokonane przez Przemysława II odnowienie Królestwa Polskiego. Drugim bohaterem tej pracy jest wielkopolskie społeczeństwo, bowiem dzieje polityczne i społeczne Wielkopolski starano się ukazać przez pryzmat osób w nie zaangażowane.