Albo albo. Persona. Problemy psychologii i kultury

Opublikowany Autor blogksiazki

Jungowskie inspiracje
Zenon Waldemar Dudek – Persona w dramacie indywiduacji
Mała Encyklopedia Psychologii Głębi: Persona. Twarze osobowości (opr. Zenon Waldemar Dudek)

Od psychologii do autopsychoterapii
Anna Bielańska – Role i ich znaczenie
Tomasz Olchanowski – Uwięzienie w personie

Archetypy w Kulturze
Jerzy Tomasz Bąbel – „Więcej światła!”

Nasze tożsamości
Tadeusz Kobierzycki – Psychologiczne dylematy mężczyzn. Wzory, typy, identyfikacje i role

Dialog kultur
Ewa Machut-Mendecka – „Ja indywidualne” i „ja społeczne” w poezji Maliki al-Asimi

Z poetyki archetypów
Tomasz Bohajedyn – Wybór poezji ( Picasso w burdelu,Horror, Kubizm, Sted, Impuls)

Na granicy epok
Damian Liszka – Rozwój badań nad nieświadomością w ramach XIX-wiecznej psychologii
Andrzej Jastrzębski OMI – U zarania psychologii osobowości. Gordon W. Allport

Forum psychologii kultury
Sprawozdanie: XV Forum Inspiracji Jungowskich – „Punkty zwrotne” – Tomasz Olchanowski