Stosunki polsko-izraelskie w latach 1990-2009. Od normalizacji do strategicznego partnerstwa

Opublikowany Autor blogksiazki

"Podjęte przez Autorkę badania naukowe skoncentrowały się na analizie stosunków polsko-izraelskich w latach 1990-2009 na różnych płaszczyznach: politycznej, dyplomatycznej, gospodarczej i kulturalnej. Lata 1990-2009 to czas demokratyzacji i przeformułowania strategicznych celów polityki zagranicznej oraz zmagania z ówczesną izolacją międzynarodową państwa izraelskiego. Autorka przedstawiony problem stosunków polsko-izraelskich ujmuje w kontekście współczesnej rzeczywistości międzynarodowej. Dostrzega jednak historyczne uwarunkowania tych relacji."

dr hab. Jerzy Koperek