Mediacja. Sztuka rozwiązywania konfliktów

Opublikowany Autor blogksiazki

Konflikty są nieuniknione. Profesjonalne podejście do ich rozwiązywania może okazać się kluczowym czynnikiem w zażegnaniu sporu.

Książka ta skierowana jest do praktykujących mediatorów pragnących zdobyć nową wiedzę i umiejętności z zakresu rozwiązywania konfliktów.

Zdaniem zawodowego mediatora jest profesjonalna pomoc stronom. Mediacje stają się coraz bardziej popularnym i uznawanym sposobem rozwiązywania konfliktów, profesjonalni mediatorzy znajdują pracę w wielu instytucjach publicznych. Aby dobrze wywiązywać się ze swoich obowiązków, muszą oni odebrać odpowiednie wykształcenie w zakresie rozumienia konfliktów i metod prowadzenia mediacji. Niniejsza publikacja skierowana jest do wszystkich, którzy pragną zdobyć podstawową wiedzę w zakresie rozwiązywania konfliktów i mediacji, a także do praktykujących mediatorów, którzy czują potrzebę uzupełnienia swoich informacji.